دست یار سیاسی، امنیتی و همچنین فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب شد

دست یار سیاسی، امنیتی و همچنین فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب شد

XT81995713 70579265 دست یار سیاسی، امنیتی و همچنین فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب شدکرمانشاه – ایرنا – با ابلاغ حکم از وزیر کشور، یوسف شاه حسینی به عنوان دست یار سیاسی، امنیتی و همچنین فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب شد.

دست یار سیاسی، امنیتی و همچنین فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب شد در تاریخ ۸ March 2016 | 11:49 pm نشر یافته شده شده می باشد

هنگام و زمانی که ساخت کلینیک های درمانی به سد شهرداری برخورد می کند

هنگام و زمانی که ساخت کلینیک های درمانی به سد شهرداری برخورد می کند

XT81995834 70579263 هنگام و زمانی که ساخت کلینیک های درمانی به سد شهرداری برخورد می کندکرمانشاه – ایرنا – ریاست دانشگاه علوم علم پزشکی جدید کرمانشاه از اخذ مجوز جهت احداث ۱۰ هزار و همچنین ۶۰۰ متر کلینیک در بیمارستان های استان خبر داد و همچنین گفت: در بعضی منطقه ها و مناطق با پرداخت عوارض بالا و همچنین موانع جهت اخذ جواز کار از سوی شهرداری مواجه شده ایم.

هنگام و زمانی که ساخت کلینیک های درمانی به سد شهرداری برخورد می کند در تاریخ ۹ March 2016 | 2:31 am نشر یافته شده شده می باشد