غار رتیل

غار رتیل

اين غار در مسير کرمانشاه به کرند و همچنین ريجاب در جهت زيارتگاه «بابا يادگار» واقع شده می باشد. طول اين غار ۳۶۶ متر می باشد. براي وارد شدن به اين غار، بايد وسايل کوهنوردي در اختيار داشت. قسمت و بخش‌هايي از اين غار هنوز ناشناخته مانده می باشد.

613 غار رتیل

تاپ توریسم

نام مکانی را در آن قسمت وارد کنید تا فاصله آن هم با آن مطلب را روی نقشه ببینید :در صورتی که به هر دلیلی مکان مطلب فوق در نقشه درست دیدن کردن و نمایش داده نشد ، قبلا از تو پوزش می خواهیم.

غار رتیل در تاریخ ۷ March 2016 | 4:00 pm نشر یافته شده شده می باشد