قدرت تلقین در فروش

حدود ماه پیش و در سال ۲۰۱۵ برای ان تریسی کتاب نو ی نوشته است که نامش «فروش موفق » است. اما او تا به حال چندین کتاب کاربر دی برای فروشندگان نوشته است، ولی این کتاب بسیار زیاد بیشتر شبیه دستورالعمل است نکات کاربر دی زیادی جهت فروشندگان بازاریابان دارد. این کتاب هنوز به فارسی منتشر نشده است به همین بهانه بخشی از مطالب کتاب به تمام افرادی که کارشان با فروش رابطه دارد تگذشته می‌شود.

SuggestiveSelng قدرت تلقین در فروش
فرشگاه ساز خوب

طراحی فروشگاه اینترنتی

مردم به شدت از عناصر محیط اطرافشان تاثیر میپذیرند. این عناصر هیچجا به اندازه فرایند فروش با اهمیت نیستند. با تعیین دقیق آن دسته از عناصر تلقین که در کنترل شما است پس با بهکارگیری متناسب آنها در گفتگوهای فروش، اثری دائمیتر و مثبتتر بر رفتار خرید مشتری اقطعا لی میگذارید.
کارهایی وجود دارد که انجامشان میتواند اثری ناخودآگاه، تلقینی و قوی بر رفتار مشتری اقطعا لی داشته باشند. به یاد داشته باشید که « تمام چیز با اهمیت است!» هر کاری که در گفتگوی فروش انجام میدهید یا مفید است یا مضر. هر عمل یا حرف شما در مشتری یا شما را به فروش نزدیکتر می نماید یا از آن دور می نماید . همهچیز با اهمیت است.
ارزش شخصیت

نخستین علت تلقین، فرد شما نوع رابطهتان با مشتری است. وقتی مثبت، گرم دوست ها ه هستید رفتاری شاد دارید، اثر مثبتی بر مشتری میگذارید؛ درنتیجه بیشتر مشتاق شنیدن سخنان شما است و راحتتر متقاعد می شود .
عمق باور شما به خوب ی محصول، خدمت یا کمپانی تان اثر تلقینی قوی و مثبتی دارد. ی اعتقاد به خوب ی محصول را با اشتیاق واضح برای یاری به بازبینی زندگی یا کار مشتری ترکیب میکنید، مشتری ناخودآگاه به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد و متقاعد می شود .
ارزش صدا

واضح سخن گفتن اثر تلقینی زیاد قدرتمندی دارد. افرادی که بلند حرف میزنند و برای گفتن واژگان انتهایی هر عبارت تُن صدایشان را بالا میبرند، اثرگذاری زیادتری نسبت به افرادی دارند که تن صدایشان پایین است.
وقتی با شفافیت و اعتمادبهنفس سخن میگویید، ارزش محصول یا خدمتتان بیشتر می شود و از محصول فردی که آن را با صوت آهسته معرفی می نماید ، ارزشمند تر بهنظر میرسد. طرز بیان و روش سخن گفتن شما بایستی محکم و واضح باشد.
ارزش ظاهر

تاثیر ظاهر شما بر مشتری زیاد با اهمیت زیاد است. ۹۵ درصد تاثیر اولیه شما بر مشتری مربوط به لبـاس هایتان است. آدم ها عمیقا دیداری می باشند . متخصصین معتقد هستند که قضاوت اولیه در مورد شما در چهار ثانیه اول نخستین ملاقات صورت میگیرد.
وقت ملاقات با مشتری ظاهری جذاب داشته باشید خوب لبـاس بپوشید. لازم نیست خوشهیکل یا زیاد زیبا باشید. فروشندگان با ظاهر معمولی از فروشندگان زیبا جالب خوب ترند، زیرا گروه دوم حواس مشتری را پرت میکنند.
جهت موفق یت لبـاس بپوشید

شما بایستی «برای موفق یت لباس بپوشید.» بایستی بهترین ظاهر ممکن را داشته باشید. بایستی آرایـش مناسب جذابی داشته باشید. شخص موفق ی به نظر آیید که برای شرکت خوب ی کار می نماید محصول موفق ی را میفروشد. حتی افراد بد لبـاس و بیتذکر به تناسب اندام، رفیق دارند با افرادی معلت ه کنند که از این معین ات برخوردارند.
زمان ی فروشنده جوانی بودم، بد لبـاس میپوشیدم ارزش اثر ظاهر بر مشتریان را نمیدانستم. یک روز فروشنده اافزایش مرا کناری کشید پرسید مایلم چند نکته در مورد ظاهرم به من بگوید. خوشبختانه من اصلا مغرور نبودم. به او گفتم شادمان میشوم جهت خوب یت بیشتر توصیه اتی بدهد.
او کنارم نشست و توضیح اتی در مورد لبـاس کاری مناسب داد. راهنمای او را تا امروز به یاد دارم. از آن به بعد سعی کردم پیراهن شلوار همموزیک بپوشم، کفشهایم را واکس بزنم لبـاس مناسبتر زیبا تری بپوشم. بلافاصله فهمیدم مردم احترام به من میگذارند، با دقت بیشتری به حرفهایم گوش میدهند و بیشتر خرید میکنند. این نصایح چشم انم را بر حقیقت باز کرد.
اثرگذاری اولیه

افراد در چهار ثانیه نخستین تاثیر را از شما میپذیرند پس مجموعه تاثیراتی که از شما گرفتهاند را در مدت ۳۰ ثانیه جمعبندی میکنند. بعد از آن وارد وهله ای میشوند که روانشناسان آن را «تمایل به تایید» مینامند.
آنها دنبال دلایلی هستند تا تاثیر اولیهای که از شما گرفتهاند را توجیه کنند. اگر ظاهرتان در ۳۰ ثانیه اول اثری خوب ی بر مشتری نگذارد، مخالف جریان آب شنا میکنید و می بایست جهت جلب توجه و احترام مشتری سخت تلاش بکنید .
این موضوع زمان رابطه با افراد موفق برجستهتر است، زیرا از دیگران منتقدتر هستند شما را دقیقتر قضاوت میکنند.
محصولتان را به بهترین شکل معرفی بکنید

چهارمین عنصر تلقین، محصول است. محصولتان را به بهترین وجه معرفی بکنید . تمام مطالب فروش بایستی تمیز، مرتب و دیدنی باشد. مشتری فکر می نماید که کیفیت مطالب فروش نتیجه مستقیم کیفیت محصول است. بایستی آنها را درجه نشان دهید.

آژانسهای املاک بازاری فوقالعاده جهت افرادی به شمار میآیند که در «چیدمان منزل» خبره هستند . کارشناس وارد خانهای می شود که برای فروش گذاشته شده پیشنهاد میدهد مبلمان یا چیدمان را عوض کنند، فرشها و رویه کابینتها را عوض کنند و خانه را مرتب کنند تا قشنگ تر و جذابتر به نظر آید. این تاثیر دیداری، اثر فوقالعادهای بر جذابیت خانه، قیمتی که خریدار میپردازد و سرعت فروش آن میگذارد.
بر طبق اصل قدرت تلقین، هرچیزی که مشتری میبیند، میشنود یا حس می نماید بر تصمیم خرید او یا نخریدن تاثیر میگذارد. تمام چیز مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *