موزه دست یار الملك

موزه دست یار الملك

تكیه دست یار الملك(موزه شهروندان و مردم شهر شناسی) اینبار نگاه غیره ای به تكیه دست یار الملك شهرستان كرمانشاه داریم و همچنین تیررس نگاهمان موزه ای می باشد كه در قسمت جنوبی آن تكیه دایر گردیده و همچنین با وسایلی كه در آن هم قرار گرفته سعی بر آن شده كه در رهگذر شهروندان و مردم شهر شناسی استان، اطلاعاتی در اختیار مخاطبین و همچنین بازدید كنندگان قرار گیرد. موزه مورد نظر از غرفه های متعددی تشكیل شده و همچنین هر غرفه اطلاعات مخصوص به یك شهرستان از شهرستانهای تابعه استان را در خود دارد. مجسمه های مومی كه در آنها سعی شده ساختار ویژه چهره و همچنین اندام اهالی ساكن در هر منطقه رعایت می شود،با پوشش های مخصوص بخود غرفه ها را زینت بخشیده اند.حتی نوع بناها و همچنین مصالحی كه جهت منزل و خانه سازی اهالی شهرستانهای متنوع و گوناگون و مختلف به كار گرفته میشوند مورد توجه قرار گرفته و همچنین بیننده آگاه میگردد كه كدامیك از اهالی در منطقه ها و مناطق گرمسیری و همچنین كدامیك در منطقه ها و مناطق كوهستانی و همچنین یا ییلاقی سكونت دارند.انواع و همچنین تنوع پوشش مجسمه ها نیز خیلی زیاد قابل توجه می باشد و همچنین بیانگر سلیقه های زیبایی كه هر یك سعی نموده می باشد یا توجه به آب و همچنین هوای منطقه خود و همچنین همچنین فرهنگ حاكم بر آنجا به آن امر بپردازد. قومیت های متنوع و گوناگون و مختلف استان كه بسته ای از كردها،لرها،لك ها و همچنین ترك ها را تشكیل می دهند تنوع زیستی و همچنین فرهنگی بسیاری را پدید می آورد و همچنین آنها را به بهره بری و استفاده لوازم زیستی متعددی سوق داده كه چنین گرایش هایی را می قدرت در موزه شهروندان و مردم شهر شناسی تكیه دست یار در دو قسمت و بخش پوشاك و همچنین زیور آلات و همچنین همچنین ابزار و همچنین وسایل مرتبط به كار و همچنین زندگی به عینه دید و همچنین اطلاعات ارزشمندی را كسب نمود.

1107 موزه دست یار الملك

1110 موزه دست یار الملك

1111 موزه دست یار الملك

1112 موزه دست یار الملك

1113 موزه دست یار الملك

1114 موزه دست یار الملك

1115 موزه دست یار الملك

1116 موزه دست یار الملك

1117 موزه دست یار الملك

1118 موزه دست یار الملك

1119 موزه دست یار الملك

1120 موزه دست یار الملك

نام مکانی را در آن قسمت وارد کنید تا فاصله آن هم با آن مطلب را روی نقشه ببینید :در صورتی که به هر دلیلی مکان مطلب فوق در نقشه درست دیدن کردن و نمایش داده نشد ، قبلا از تو پوزش می خواهیم.

موزه دست یار الملك در تاریخ ۱۲ September 2015 | 9:00 am نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *