شبدیز

شبدیز

محوطه تاریخی طاق بستان در دامنه کوهی به همین نام و همچنین در کنار چشمه ای در شمال شرقی حاشیه کنونی شهرستان کرمانشاه واقع شده می باشد .که در آن محوطه ، آثاری از دوره ساسانی وجود دارد که در طاق پهناور و بزرگ طاق بستان سواری زره پوش بر اسبی قوی هیکل سوار می باشد که آن اسب شب دیز نام دارد که خسرو پرویز سوار بر آن هم می باشد . شبدیز به معنی شب‌رنگ و همچنین شب‌ماننداست . در تاریخ طبری در باب اسب مذکور چنین آمده می باشد : خسرو را اسبی بود شبدیزنام و همچنین از همه اسبهای جهان به چهار بدست بلندتر بود و همچنین از روم بدست او افتاده بود، زیرا و به درستی که نعل بر دست و همچنین پای او بستندی بر هر یکی هشت میخ محکم کردندی و همچنین هر طعام که خسروپرویز خوردی شبدیز خوردی زیرا و به درستی که آن هم اسب بمرد، فرمود تا صورت او را بر سنگ نقش کردند.معروف می باشد هنگام و زمانی که اسب دوست داشتنی خسرو پرویز مریض شد اندوهی تمام بر خسرو عارض شد و همچنین از سر تاكید بر دقت در تیمار داری و همچنین مداوای اسب فرمود: “هركس خبر مردن و مرگ شبدیز را بگوید او را خواهم كشت “. تیمارداران كوششهای بی پس نتیجه آن می شود که ای داشتند و همچنین دقت آنان نتوانست اسب پیر و همچنین ناتوان خسرو را از زمین بلند كرده و همچنین دوباره به راه بیندازد . اسب مرد و همچنین درباریان مانده بودند تا چگونه آن خبر را به شاه برسانند از آن قبل قاطعیتی كه شاه داشت بی گمان آورنده ی خبر را به بد سرنوشتی دچار می كرد . باربد پیشقدم شد تا خبر مردن و مرگ شبدیز را به شاه بگوید . درباریان كوشیدند تا او همچنین را پشیمان كنند ولی باید توجه داشت او بی هراس نزد شاه رفت تا خبر را برساند. باربد نزد شاه نواختن نوایی از موسیقی را آغاز كرد كه سخت حزن آور بود و همچنین با زبان هنر مندانه ی ساز با شاه سخن گفت ادامه ی آن نواختن شاه را به یاد شبدیز و همچنین جدایی همیشگی از او انداخت و همچنین ناگهان گفت: ” نكند شبدیز مرده !” باربد نواختن را قطع كرد و همچنین گفت : “شاه خود فرماید!

909 شبدیز

908 شبدیز

907 شبدیز

906 شبدیز

905 شبدیز

904 شبدیز

903 شبدیز

نام مکانی را در آن قسمت وارد کنید تا فاصله آن هم با آن مطلب را روی نقشه ببینید :در صورتی که به هر دلیلی مکان مطلب فوق در نقشه درست دیدن کردن و نمایش داده نشد ، قبلا از تو پوزش می خواهیم.

شبدیز در تاریخ ۳ September 2015 | 12:00 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *