هه له پر كی

هه له پر كی

سازی بایستی و حتما و همچنین آوازی. در صورتی که سرسبزی باشد بهتر، وگرنه می می شود آغاز کرد شادی و همچنین شعف را ساده و همچنین صمیمی… آیا دیده ای افرادی را متحد، با صلابت و همچنین هم گون که نشان می دهند شور و همچنین هیجان درونی خود را با متانتی خاص و همچنین ریتمی دل انگیز. آیا می شناسی هه لپه رکی را؟ می دانی که او کیست یا چیست و همچنین از کجا آمده؟ جهت دانستنش دیاری را بایستی و حتما بشناسی که مردمانش در استواری مثل کوه ، در غیرت مانند شیر ژیان و همچنین در مهربانی و همچنین تواضع زبانزد و همچنین مثال زدنی اند… دیار کرد” می دانم آمده ای ، دیده ای و همچنین تجربه کرده ای صفات بارز آن مردان و همچنین زنان را شاید در راه شاید در جمع آنان و همچنین مراسم پای کوبی آن اشخاص رقص آنها را به تماشا نشسته باشی… آری، هرلپه رکی! رقصندگان را دیده ای چگونه با لباسهای رنگی حول یک محور خاص می چرخند و همچنین می گردند و همچنین آوا سر می دهند. رقصندگان با حرکاتی متحد و همچنین یک شکل دست در دست هم در یک صف، ریشه دارترین و همچنین کهن ترین حرکات نمایشی را به رخ می کشند… خیره می شوی از آن همه نظم و همچنین همبستگی. در قبل آن مردمان جهت آماده سازی و همچنین تقویت قوه جسمانی و همچنین روحی آن حرکات را به روش منظم انجام می دادند و همچنین در قبل های دورتر آن حرکات ، ذکری بوده به درگاه خداوند بلند مرتبه و همچنین اغلب حرکات نشان از بازگو کردن وقایع و همچنین جنگها بوده می باشد و همچنین امروز آن غرور خلاصه شده در حرکاتی موزون و همچنین یکپارچه که همچنین و علاوه بر همبستگی پولادین، آمادگی رزمی و همچنین جسم مردان و همچنین زنان غیور کرد را به رخ می کشد و همچنین رهبری می کند آنکه از همه مسلط تر و همچنین مطابق و یکدست تر می باشد، با صداها و همچنین چرخاندن دستمالی رنگین در ابتدای آن صف و همچنین منتقل می کند احساس را به افراد تیم خود. تجربه کن آن شور و همچنین احساس را.

748 هه له پر كی

749 هه له پر كی

750 هه له پر كی

751 هه له پر كی

752 هه له پر كی

هه له پر كی در تاریخ ۱ September 2015 | 10:00 am نشر یافته شده شده می باشد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “هه له پر كی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
بک لینک