دوینه یا ترخینه کرمانشاهی

دوینه یا ترخینه کرمانشاهی

آن غذا را بیش‌تر در زمستان می‌خورند و همچنین مواد اصلی آن هم را در بهار و همچنین تابستان فراهم می‌کنند.جهت تهیه آن خوراک ابتدا گندم را تمیز می‌شویند، سپس آن هم را می‌پزند و همچنین بعد از پختن آن هم را خشک می‌کنند. سپس بلغور را آسیاب می‌کنند. از چندی قبل دوغ را در مشک می‌ریزند تا آبش گرفته می شود. بعد از آن هم با بلغور مخلوط کرده و همچنین به صورت گلوله تفنگ‌هایی در می‌آورند و همچنین آن هم‌ها را در مقابل آفتاب خشک می‌کنند. از خشک شده آن هم در زمستان هم به صورت غذا با روغن بهره بری و استفاده می‌کنند و همچنین هم در آب خیسانده و همچنین از دوغ آن هم بهره بری و استفاده می‌کنند. در صورتی که کسی سرماخوردگی داشته باشد، به او ترخینه می‌دهند.
خمارآشی:آن غذا خوراک فقرای روستاهای آن استان می باشد و همچنین از دوغ کشک و همچنین برنج خردشده تهیه می‌می شود. دوغ کشک را قوام آورده و همچنین برنج را در آن هم می‌ریزند.

1612 دوینه یا ترخینه کرمانشاهی

1613 دوینه یا ترخینه کرمانشاهی

1614 دوینه یا ترخینه کرمانشاهی

دوینه یا ترخینه کرمانشاهی در تاریخ ۲۸ May 2015 | 4:00 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *