چرمسازی کرمانشاه

چرمسازی کرمانشاه

تاریخچه چرم سازی در کرمانشاه
با توجه به آنکه منطقه کرمانشاه از دیرباز محل پرورش احشام و همچنین دامهای فراوان بوده می باشد بنا به ضرورت دباغی رونق فراوان داشته می باشد و همچنین آن امر کرمانشاه را به یکی از منابع اصلی تولید و همچنین پخش چرم مرغوب در سراسر کشور مبدل کرده می باشد.
در صورتی که بخواهیم راجع به آن هنر بنویسیم بایستی و حتما بگوییم که آن هنر قبل‌تر از ریسندگی و همچنین بافندگی بوده می باشد و همچنین به واقع جایی جهت گفتگو و همچنین چانه زنی در مورد آن سابقه باقی نمی‌گذارد.
فن و همچنین فنون آماده کردن پوست تا کنون تغییرات بسیاری نکرده می باشد همجنین فن چرم سازی از قبل تا سده نوزدهم راکد بوده و همچنین در ایران هم تا زمانی که روش نوین در آن باره آغاز نشده بود وضع به همین منوال بوده می باشد.
ایرانیان در صنعت چرم سازی سرآمد و همچنین از همه استادترند و همچنین کرمانشاه نیز در آن مقوله شانه به شانه پیشرو می باشد.
مراحل عمل آوری خام “چرم”عمل آوری به ۲ شیوه صورت می‌گیرد.
یکی از آن روش‌ها جهت آماده کردن پوست گوسفند و همچنین بز و همچنین روش دیگر جهت آماده کردن پوست گاو می باشد.
روش آماده کردن پوست گوسفند و همچنین بز از طریق زاج سفید و همچنین نمک صورت می‌گیرد و همچنین از آن هم با عنوان “چرم زاغی” یاد می‌می شود.
و همچنین روش دیگر مختص آماده کردن پوست گاو می باشد.
روش‌ها و همچنین مراحل آماده کردن پوست
“خام را آب زدن”: در آن مرحله که جزو مراحل ابتدایی و اولیه می باشد خام خشک را از روستاها و همچنین نواحی اطراف به دباغی آورده و همچنین بسته به مقدار و اندازه و میزان کلفتی و همچنین مقدار چربی پوست به مدت تقریبی ۶ روز در آب خیس می‌کنند در ضمن ذکر آن مورد ضروری می باشد که چرم بومی را که از کشتارگاه می‌آورند، به آب نمی‌زنند.
آهک زدن و همچنین عورامکاری: گودال آهک خمره ای لعابی می باشد که در زمین گذاشته و همچنین آن هم را “لوله کش” می‌نامند.
در آن روش آهک را روی خام می‌پاشند و همچنین بر روی آن هم آب می‌ریزند بعد از چند روز خام را بیرون آورده و همچنین در اثر آهکی که با آن هم خیس خورده مواد اضافی مثل مو که بر روی پوست بوده به خوبی از پوست جدا می‌می شود.
زمانی که خام را از خمره بیرون آورده آن هم را بر روی تیری آویزان می‌کنند و همچنین با یک کارد وﯾﮋه آن هم را “عورامکاری” می‌کنند و همچنین آن کارد را با “سنگ عورام” مرتب تیز می‌کنند.
متورم کردن: مرحله سوم آماده کردن پوست، متورم کردن می باشد در آن روش بعد از عورامکاری، خام را به خمره منتقل می‌کنند و همچنین بر روی ان آرد جو می‌پاشند و همچنین بعد از آن هم بر روی آن هم آب می‌ریزند.
در آن زمان عمل تخمیر صورت می‌گیرد و همچنین آن مورد سبب متورم شدن پوست می‌می شود و همچنین بدین ترتیب آهک‌های اضافه خنثی و همچنین گوشت‌های اضافی پوست به خوبی از آن هم جدا می‌می شود.
البته آن عمل که آن هم را “آردجو” می‌نامند در فصول متنوع و گوناگون و مختلف شامل مدت زمانی مختص به خود می باشد به عنوان مثال در فصل زمستان مدت زمان آن هم به ۲۰ روز به طول می‌انجامد و همچنین در فصل تابستان به مدت ۱۵ روز به طول می‌انجامد که آن مدت زمان با احتساب دما در تابستان و همچنین زمستان محاسبه می‌می شود.
در آن مرحله بعد از آنکه پوست را از خمره بیرون می‌آورند آن هم را بر روی تیری عمودی گذاشته و همچنین خام را “داس” می‌کنند یعنی گوشت‌های اضافی آن هم را از پوست جدا کرده و همچنین آن کار با چاقوی ۲ دسته ای به نام “داس” انجام می‌گیرد.
نمک پاشیدن: در آن مرحله پوست را که در آرد جو خوابیده شده، خارج کرده و همچنین پوست را در قدح می‌گذارند و همچنین روی هر پوستی به روش جداگانه نمک می‌پاشند و همچنین به مدت چند روز آن هم را در نمک می‌گذارند.
مازوکاری: زمانی که پوست جهت مازوکاری آماده شده آن هم را در سیله قرار می‌دهند و همچنین روی هر پوست که درون سیله می‌گذارند گرد مازوی نرم و همچنین یا گرد پوست درخت اقاقیا می‌پاشند.
پوست را تا چند روز در درون گودال می‌گذارند و همچنین هر روز آن هم را پشت و همچنین رو می‌کنند و همچنین لگد می‌زنند.
کاشیکاری: بعد از مازوکاری پوستها را در آفتاب خشک می‌کنند و همچنین روی تخته ای که در زیر آن هم چهار پایه “کرسی” قرار می‌دهند، با سنگ پا پرداخت می‌کنند.
رنگ ریختن: جهت رنگ کاری چرم از رنگ هایی مثل”گل ورز”، “جوهر گلی” و همچنین صابون سفید بهره بری و استفاده می‌کنند.
صیقلزنی: در آن مرحله پایانی بار دیگر پوست را بر روی تخته پرداخت گذاشته و همچنین صیقل “مهره” پرداخت را با فشار روی آن هم می‌کشند در دباغی‌های پهناور و بزرگ کاشیکاری، رنگ ریختن و همچنین صیقلزنی را هر سه چرمساز “چرمگر” انجام می‌دهد.
تعداد کارگاه‌ها و همچنین پیشکسوتان آن فن در سراسر استان کرمانشاه ۱۰۰ کارگاه چرمسازی داریم و همچنین از پیشکسوتان آن فن نیز می‌قدرت به آقایان سلیمی، عبدلی، پورطهماسب اشاره کرد.

1626 چرمسازی کرمانشاه

1627 چرمسازی کرمانشاه

1628 چرمسازی کرمانشاه

1629 چرمسازی کرمانشاه

چرمسازی کرمانشاه در تاریخ ۲۸ May 2015 | 3:00 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *