ارتباط طرح ریزی توزیع

رابطه طرح ریزی توزیع
agahi2 ارتباط طرح ریزی توزیع
نیازمندیها

نیازمندی ها,نیازمندی ها,نیازمندی ها

DRP رابطه (رابط) در مجموعه است اطلاعات لازم را برای بخش مدیریت در رابطه با مراحل تولید کار کمپانی که اطلاع از آنها برای اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات در شبکه ضروری ضروری ضروری است ارائه می نماید ، تا بدین ترتیب بتوان به اهداف طرح تجاری دست یافت، زمانی که طرح تجاری بنا به دلیل میزان مواد(اولیه) موجود قابل اجرا عملی نباشد، اطلاعات DRP MRP بعنوان ملاک و شاخص در نظر گرفته شده بدین ترتیب طراح این امکان را خواهد یافت تا

تغییرات و چیدمان مجدد را برای ارائه طرح تجاری مطلوب اعمال تغییرات تأثیرگذاردرآن انجام دهد.قهرست کالای کلی بر اساس زنجیر موجودی(supply chain) تولید و ساخت می شود فقط بدین وسیله مدیران می توانستند به تغییرات و رخدادها جواب مناسب داده و فرآیند تجاری را بصورت مطلوب ادامه دهند. در قدیم محدوده ها مرزهای سود زیاد بزرگتر میزان رقابت کمتر بود همين طور فهرست کالا و موجودی بصورت کلی و وسیع تولید و ساخت مورد استفاده قرار می گرفت. شرایط اقتصادی، رقابت در عرصه جهان ی انتظارات استفاده کنندگان کنونی لزوم بهره گیری از سیاست و خط مشی بدون رقابت تنش را بخوب ی تحمیل می نماید .

– نگاهي شفاف و دقیق بر توزیع
در رابطه با DRP جهت انجام یک کار > سیسـتم باید قابلیت نظارت و کنترل کلیه تغییرات و تحولات مواد (خام) را در شبکه زنجیر- موجودی داشته باشد. آبرخي از چگونگی تغییرات طرح ریزی شده جهت هر واحد ذخیره کالاها (SKJ) امکان تصحیح اطلاعات را برای هدف متناسب با منابع تولید و ساخت و تولید فراهم کرده که در نهایت سبب کنترل تحت نظر داشتن جریان JIT مواد خام یا (محصولات ) خواهد شد. این نتایج بصورت قابل توجه ی بر کیفیت خدمات به مشتری تأثیرگذار می باشند .

– just in time (دقیقآ مبتنی بر زمان)
اهداف عملکرد مبتنی بر زمان حاوی موارد زیر است:
• تحویل محصولات طبق پروگرام زمانبندی شده با تعداد مورد درخواست و نیاز مشتری ها
• تحویل محصولی با کیفیت بالا بدون نیاز به افزایش زمان تولید

• تعیین میزان تلفات و ضرر زیان
• ویرایش پیشرفت مفید ی کارآمدی کارمندان و کارگران
• پیشرفت حرکت دائمی در جهت بازبینی و بازبینی (عملیات تولیدی)

مدیریت فهرست کالا موجودی بایستی با بهره گیری از طرح ریزی وهله ای ازمانی که برای شرکت انجام شده ، صورت بگیرد تا در نهایت بتوان به اهداف نهایی نائل شد. طرح ریزی نقش مهم مهم را در ایجاد مواد اولیه موجود در آینده ای نزدیک برای ادامه تولید ایفا می نماید . طرح ریزی بنام MRP در زمینه ساخت و تولید و DRP در زمینه توزیع نامیده می شود. پیش زمینه ضروری جهت توزیع JIT طرح ریزی مجدد وهله ای زمانی برای DRP که بایستی حتمآ موجود باشد. DRP وسائل یا تجهیزات یا مواد اولیه طرح ریزی بعنوان منبعی مهم و حیاتی جهت برآورده کردن نیازها و درخواست های مشتری محسوب می شود. DRP برترین فرصت را برای دستیابی به توزیع مبتنی بر برنامـه و زمان تعیین شده ، فراهم می نماید . بدون DRP فرآیند توزیع باید بر طبـق جواب به احتمـا ل تصادفی یا میزان تقاضای مشتریان عمل نماید که به هیچ عنوان عملکردی لحظه ای منطبق بر برنامـه زمانبندی شده نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *