رییس دانشگاه علوم علم پزشکی جدید کرمانشاه:تابستان امسال جشن تکمیل رشته های تخصصی دانشگاه برگزار می می شود دکتر حسین کریم روز پنجشنبه در حاشیه سومین نشست دوره ای مدیران آموزش و همچنین تحصیلات …

سوپروب close
بک لینک