برچسب خورده: اجتماعي

آخرين وضعيت طرح جامع هوشمندسازي معابر كرمانشاه

آخرين وضعيت طرح جامع هوشمندسازي معابر كرمانشاه براساس طرح جامع هوشمندسازي، قرار می باشد معابر، تقاطع ها و همچنین ميادين حادثه‌خيز شهرستان كرمانشاه با هدف كاهش حوادث رانندگي، طي چند مرحله به دوربين هاي …

نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد

نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد به به گفته ايرنا، مسئول هماهنگي تیم كاري تشكل هاي شهروندان و مردم شهر نهاد كشور در اين همايش اظهار كرد: …

سوپروب close
بک لینک