برچسب خورده: اداره کل استاندارد

نمایش دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد تجهیزات شهربازی در کرمانشاه

نمایش دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد تجهیزات شهربازی در کرمانشاه مدیرکل استاندارد و همچنین تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه روز یکشنبه به ایرنا گفت: آن دوره با حضور مالکان و همچنین اپراتورهای تجهیزات شهربازی …

سوپروب close
بک لینک