برچسب خورده: اشتغال كسب و كار خرد

توسعه کسب و همچنین کارهای کوچک راهکار حل معضل بیکاری استان کرمانشاه می باشد

توسعه کسب و همچنین کارهای کوچک راهکار حل معضل بیکاری استان کرمانشاه می باشد به به گفته ایرنا، روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و همچنین حرفه ای کرمانشاه روز یکشنبه به نقل از …

سوپروب close
بک لینک