دو عضو جدید شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه معرفی شدند

دو عضو جدید شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه معرفی شدند

XT82020928 70625817 دو عضو جدید شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه معرفی شدند

کیومرث احمدی روز یکشنبه در گفت و همچنین گو با روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ظهر امروز مراسم معارفه غلامرضا امیری و همچنین علی حمیدی فر در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد.
احمدی ادامه داد: رضا زین الدین و همچنین رضا حیدریان با حکم مراجع قوانین و قانونی به دلیل دو شغله بودن از شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه سلب عضویت شدند.
به گفته او همچنین، جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه به دلیل طولانی شدن نشست معارفه دو عضو جدید شورا در فرمانداری و همچنین در پس نتیجه آن می شود که حضور نداشتن تعدادی از افراد شورای اسلامی شهرستان تشکیل نشد.
ریاست شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه با گفتن آنکه نمایش آن جلسه به عصر دوشنبه موکول شد افزود: در آن جلسه که به عنوان نخستین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه در سال شمسی ۹۵ می باشد ریاست دانشگاه علوم علم پزشکی جدید کرمانشاه نیز حضور خواهد یافت.
افراد شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه در جلسه امروز بنا داشتند مباحث مهمی همچون مدیریت شهری و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب های پیش رو را مورد بررسی کردن قرار دهند که آن جلسه با اخذ مرخصی تعدادی از اعضا رسمیت نیافت.
۷۴۶۰/۸۰۶۶

دو عضو جدید شورای اسلامی شهرستان کرمانشاه معرفی شدند در تاریخ ۴ April 2016 | 12:33 am نشر یافته شده شده می باشد