چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب برگزار شد

چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب برگزار شد

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان سرپل ذهاب به روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا گفت: با پایان پیدا کردن و یافتن کار رای گیری، محسن منصوری، جواد محمدی، حمید حاتمی و همچنین عرفان ملک نژاد به عنوان افراد اصلی و همچنین عظیم آزادی و همچنین نرگس بهابین عضو علی البدل و همچنین عادل فراشی به عنوان بازرس و همچنین پروین قاسمی نیز به عنوان بازرس علی البدل معرفی و همچنین انتخاب شدند.
محمد مردانی شمار اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب را ۵۹۴ تن ذکر کرد و همچنین گفت: جهت حدود ۵۴۰ تن دعوتنامه ارسال شد و همچنین بقیه به علت دسترس نبودن دعوتنامه گرفتن نکردند.
او همچنین گفتن کرد: در چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب ۱۰ نامزد نام نویسی کردند که در پایان چهار تن به عنوان عضو شورای اجرایی و همچنین ۲ تن نیز به عنوان عضو علی‌البدل معرفی و همچنین انتخاب شدند.
او همچنین اضافه کرد که همچنین در چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب ۱۰ تن به عنوان افراد هیات اجرایی و همچنین هفت تن نیز به عنوان افراد هیات نظارت بر روند نمایش آن انتخابات نظارت داشتند.
مردانی نهادینه کردن مشارکت اعضا، داوطلبان فعال و همچنین اشخاص نیکوکار و همچنین نوع دوست و همچنین خیران را از اهداف مهم جمعیت هلال‌ احمر گفتن کرد و همچنین گفت: افراد جمعیت هلال احمر بدون هیچ گونه چشم داشتی در شرایط سخت و همچنین بحرانی به شهروندان و مردم شهر خدمت ارایه می دهند که آن امر از اجر و همچنین ثواب اخروی برخوردار می باشد.
سرپل ذهاب با بیش از ۸۵ هزار تن جمعیت در غرب کرمانشاه واقع شده که با عراق ۴۸ کیلومتر مرز مشترک دارد.
۷۰۷۹/۷۳۹۹/۸۰۶۶

82072842 70721287 چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب برگزار شد

82072842 70721288 چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب برگزار شد

82072842 70721289 چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب برگزار شد

چهارمین دوره مجمع انتخاباتی جمعیت هلال احمر سرپل ذهاب برگزار شد در تاریخ ۱۳ May 2016 | 9:15 pm نشر یافته شده شده می باشد