شمارش آرا در دو حوزه انتخابیه استان كرمانشاه آغاز شد

شمارش آرا در دو حوزه انتخابیه استان كرمانشاه آغاز شد

XT82054970 70687538 شمارش آرا در دو حوزه انتخابیه استان كرمانشاه آغاز شد

یوسف شاه حسینی جمعه شب در گفت و همچنین گو با روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا افزود: مجریان شعب انتخابات موظف شده اند تا آرای همه اشخاص حاضر در محل صندوق های اخذ رای را جمع آوری كنند.
او همچنین اظهار كرد: براساس آخرین گزارشی كه گرفتن شده در حوزه انتخابیه كرمانشاه بیش از ۱۳۰ هزار رای و همچنین در حوزه انتخابیه سنقروكلیایی بیش از ۲۸ هزار رای به صندوق ها ریخته شده می باشد.
در شهرستان كرمانشاه بیش از ۸۰۵ هزار فرد یا شخص و همچنین در سنقروكلیایی بیش از ۷۱ هزار فرد یا شخص واجد شرایط رای دادن خواهند بود.
انتخابات از ساعت هشت صبح امروز همزمان با سراسر كشور در دو حوزه انتخابیه استان كرمانشاه آغاز شد و همچنین تا ساعت ۱۸ ادامه یافت و همچنین در دو مرحله نیز به مدت سه ساعت تا ۲۱ ادامه پیدا كرد.
۵۶۱ شعبه اخذ رای جهت شهرستان كرمانشاه و همچنین ۹۶ شعبه احذ رای سنقروكلیایی آرای شهروندان و مردم شهر آن دو حوزه را امروز جمع آوری كردند.
نزدیك به دو هزار مامور انتظامی، امنیت شعب اخذ رای در نظر گرفته شده جهت آن دو حوزه انتخاباتی را عهده دار بودند.
استان كرمانشاه شامل هشت نماینده در مجلس شورای اسلامی می باشد كه ۶ نماینده در دور اول انتخاب شدند.
۸۰۶۶/۷۴۵۸

شمارش آرا در دو حوزه انتخابیه استان كرمانشاه آغاز شد در تاریخ ۳۰ April 2016 | 2:09 am نشر یافته شده شده می باشد