عکس: دونده مرندی پرچم آمریکا را بالا برد!

عکس: دونده مرندی پرچم آمریکا را بالا برد!

پارسینه: با عدم اجازه شرکت به آمریکایی‌ها در ماراتن شیراز، اکبر نقدی دونده اهل مرند به نشانه‌ی دوستی پرچم آمریکا رو در خط پایان بالا برد.

831261 792 عکس: دونده مرندی پرچم آمریکا را بالا برد!

عکس: دونده مرندی پرچم آمریکا را بالا برد! در تاریخ ۱۵ April 2016 | 12:41 am نشر یافته شده شده می باشد