نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد

نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد

به به گفته ايرنا، مسئول هماهنگي تیم كاري تشكل هاي شهروندان و مردم شهر نهاد كشور در اين همايش اظهار كرد: ما در مسير توسعه كشور به يك خرد جمعي در قالب تشكل‌هاي دولتي و همچنین غيردولتي نيازمنديم كه به شكل فراگير مي‌قدرت از اين مجموعه‌ها بهره بری و استفاده كرد.
بابك مغازه اي؛ با اشاره به مراحل متنوع و گوناگون و مختلف پيشرفت و همچنین توسعه و همچنین تكميل فرآيند تكاملي در اين زمينه گفت: تصميم‌سازي، تصميم‌ گيري، ظرفيت‌ سنجي، قدرت‌افزايي، اجراي هدفمند و همچنین پايش ارزشمند از مهمترين و همچنین تأثيرگذارترين مؤلفه‌هايي می باشد كه در پيشرفت يك مجموعه غيردولتي مي‌تواند مفيد و همچنین موثر باشد.
وي تصريح كرد:‌ ما در صورتی که مي‌خواهيم از ظرفيت‌هاي فرهنگي و همچنین هنري بهره بری و استفاده كنيم، به روش قطع در اين مسير شكل‌گيري نهاد‌هاي شهروندان و مردم شهر ‌نهاد و همچنین بهره ‌گيري از ظرفيت آنها براي ما مهم خواهد بود، چرا كه امروز سرزمين ارزشي ما به يك بالندگي و همچنین توانمندي تاريخي و همچنین تمدني نيازمند می باشد.
مسئول هماهنگي تیم كاري تشكل هاي شهروندان و مردم شهر‌ نهاد كشور يادآور شد: مؤسسات غيردولتي به يقين حاميان و همچنین مروجان فرهنگ و همچنین تمدن ايران زمين خواهند بود و همچنین تلاششان بر اين می باشد تا بكارگيري ظرفيت عظيم در مسير توسعه بيشتر گام‌هاي جدي و همچنین عملي برداشته می شود.
مغازه اي؛ ضرورت توجه به توانمندي‌ها و همچنین توسعه متوازن را يادآور شد و همچنین تصريح كرد: آنچه كه در اين زمينه بايد به آن هم توجه كنيم، رويكردهاي ارزشمندي می باشد كه نتايج خوبي را نيز به همراه خواهد داشت.
وي در پايان رويكرد تشكل‌ها و همچنین نهادهاي مردمي را توجه به حوزه‌هاي اجتماعي، معيشتي، سبك زندگي، مسائل بومي و همچنین محلي و همچنین ارتقاي برخي از شاخص‌ها در روند توسعه اعلام كرد و همچنین گفت: در اين زمينه همه بايد با جديت و همچنین تلاش همه‌ جانبه به توانمندي و همچنین توسعه اين قسمت و بخش كمك كنيم.
اين همايشبا حضور ۸۰ فرد یا شخص از مديران و همچنین اعضاي فعال انجمن ها و همچنین نهاد هاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد.
كنگاور داراي چهار انجمن ثبت شده و همچنین فعال با نام هاي انجمن نسيم سراب آناهيتا، انجمن صبح سپيد كنگاور، بنياد حفظ ميراث نياكان و همچنین موسسه خيريه قائم آل محمد (عج) مي باشد كه دو نهاد مردمي ديگر در آستانه ثبت رسمي انجمن خود خواهند بود.
شهرستان كنگاور در ۹۴ كيلومتري شرق كرمانشاه قرار دارد.
۷۴۴۷/۸۰۶۶

82022249 70628167 نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد

نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد در تاریخ ۵ April 2016 | 12:18 am نشر یافته شده شده می باشد