تحقیق سيستم خود دفاعي مورچه كشف معجزه اي جديد در قرآن كريم

در كنار معجزات كلامي قرآن، كه محمد صل الله عليه آله به واسطه آن مشركان را به مبارزه طلبيد از آن ها خواست كه يك آيه مانند آن بياورند آن ها نتوانستند، قرآن كريم دربرگيرنده معجزات علمي زيادي است كه خداوند براي محمد آن ها را بيش از هزار سال پيش آشكار كرد.اين معجزات امروزه كشف شده اند و باعث تقويت ايمان ايمان آورندگان شده است اثباتي براي الهي بودن قرآن كريم است. خانم Wadea Omranyكشف جديدي علمي در قرآن كرده است. ايشان مي گويند كه ما در سوره نمل آيه ۱۸كشف جديد علمي كرده ايم. اين معجزه جديد چيزي است كه مورچه در آيه ۱۸ گفت علم امروز شیوه رابطه مورچه ها با يكديگر را كشف كردبخصوص زماني كه يك خطر محل زندگي مورچه ها را تهديد مي كند.
%name تحقیق سيستم خود دفاعي مورچه كشف معجزه اي جديد در قرآن كريم
ترجمه مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله انگلیسی,ترجمه مقاله تخصصی,ترجمه مقاله انگلیسی

ما تلاش مي كنيم عبارات ي كه مورچه در قرآن كريم به زبان آورد را توضيح دهيم سعي مي كنيم آنچه را كه او گفت با كشفيات جديد علمي ربط دهيم مدرك پيشي گرفتن قرآن كريم به علم امروزي را رو مي كنيم كه اين حقايق را بيش از هزار سال پيش بيان كرد.

خداوند در سوره نمل آيه ۱۸ مي فرمايد:} حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ{ “تا چون به دره مورچه ها رسيدند، مورچه اي گفت: اي مورچه ها به لانه هايتان وارد شويد‌، مبادا سليمان لشگرش پايمالتان كنند خود آگاه نباشند.”

در آيه بالا مورچه خطر قريب الوقوعي كه در كمين مورچه ها است را در طي چهار وهله متوالي به شرح زير مي گويد:

۱- “اي مورچه ها” اين اولين اعلام خطري است كه توسط مورچه داده مي شود تا توجه ديگر مورچه ها را سریع جلب كند. مورچه هاي ديگر با گرفتن اين پيام صبـر مي كنند تا ديگر پيام ها را بوسیله همان مورچه دريافت كنند.

۲- “به لانه ايتان وارد شويد‌” در اين جا گوينده پيام، عبارات ش را با ديگر پيام ها ادامه مي دهد به مورچه هاي ديگر مي كويد كه چه كار بايد بكنند. ما اين رابطه را كه توسط علم امروزي كشف شده در بخش دوم اين نوشته مي بينيم ( كه در ارتباطات بين مورچه ها است.)

۳- ” مبادا سليمان و لشگرش پايمالتان كنند” در اين عبارت مورچه دليل اين تهدید را به مخاطب خود مي گويد اين آن چيزي است كه ما امروزه بوسیله بررسي علمي اثبات مي كنيم.

۴- “و خود آگاه نباشند” مورچه ها، به عنوان عكس العملي در مقابل تهدید قبلي، يك نوع دفاع معین ي از خود ظهور مي دهند. در اين چند عبارت آخري،مورچه به مخاطبان مي گويد كه به منبع خطر حمله نكنيد زيرا خطر از يك دشمن واقعي نيست- زيرا سليمان همراهانش از وجود لانه مورچه ها در سر راه خـبر ندارند قصد حمله به آن را نيز ندارند بناجهت ن مورچه ها آن ها را تهدید واقعي نمي دانند.

در كلمات آخر، مورچه پيام رسان، همراهانش را از رسيدن سليمان با كرد اين چيزي است كه ما به صورت علمي از طريق بررسي رمز هاي شيميايي ارتباطي مورچه ها توضيح مي دهيم.

ما ترتيب دستورات مورچه ها را كه به چهار وهله تقسيم مي شد- چهار وهله حاوی عبارات ها علامت ها- نشان داديم. علم در اين زمينه چه مي گويد؟ اين متن را بخوانيد:

مورچه ها از رابطه شيميايي در موقعيت هاي اخطار دفاعي و همچنين زماني كه تبادل سريع اطلاعات نياز باشد نيز زماني كه با خطري مواجه باشند استفاده مي كنند.

اين هشدار اکثرا بوسیله صدور علامت هاي شيميايي دفاعي معین مي شود. غده هاي دفاعي مسئول ايفاي نقش اخطار دفاع هستند . به عنوان مثال مورچه استراليايي رادر نظر بگيريد. وقتي اين مورچه ها با خطر مواجه مي شوند، قطرات كوچكي را از غده دفاعي ترشح مي كنند – اين يك فرمان جهت ديگر مورچه ها است تا فرار كنند و با شاخك هاي ارتعاشي ايجاد كنند كه به معناي قرار گيري در موقعيت خطر است.

اولين ماده كه توسط مورچه ها شناسايي مي شود aldehyde hexanal است و باعث جلب توجه و علاقه آن ها مي شود.در نتيجه شاخك هاي خود را تكان مي دهند بالا مي برند تا ديگر بوها را نيز بگيرند.

وقتي كه آن ها hexanol( اولين پيغام به شكل الكل بود) را دريافت مي كنند موقعيت تهدید به مي گيرند و در تمامي جهت ها مي دوند تا منبع مشكل را پيدا كنند. زماني كه undécanoneدريافت كنند، مورچه ها را به سمت منبع خطر مي برد آن ها را تحريك مي كند تا تمام اشيا خارجي را گاز بگيرند. پس در نهايت وقتي كه به هدف نزديك تر مي شوند butyloctenalرا تشخيص مي دهند كه پرخاشگري آمادگي آن ها را جهت قرباني كردن افزايش مي دهد.

اين متن مي گويد كه رابطه شيميايي با اهمیت زیاد ترينروش رابطه در خطر و گزارش دادن اين خطر است. در اين فرايند مورچه ها انواع مختلف اين مواد كه هر كدام رمز فرق ي دارد بيانگر نوع خاصي از حرف كردن است را استفاده مي كنند. چنانچه انتشار موادي كه توسط مورچه اي كه آن خطر را اعلام كرد تعقيب كنيم مي بينيم كه کاری مي باشد كه مورچه مورد اشاره در آيه ۱۸ سوره نمل آن را انجام داده.

موادي كه مورچه در موقعيت هايي مثل اين از بدن خود ترشح مي كند به چهار دسته تقسيم مي شوند كه هركدام زبان و علامت ویژه به خود را دارند.

مراحل پي در پي عكس العمل مورچه ها:

aldéhyde hexanalاولين ماده شيميايي است كه مورچه در صورت احساس تهدید از خود ترشح مي كند. آن را مي توان به عنوان آژير تهدید دانست. مورچه ها با دريافت اين ماده شروع به تجمیع در يك نقطه مي كنند منتظر رسيدن بقيه علامت ها مي شوند اين شبيه اولين وهله است كه بوسیله مورچه در عبارت “اي مورچه ها”گفته شد.

پس مورچه دومين ماده شييايي hexanol””را ترشح مي كند.

با دريافت اين ماده مورچه ها شروع به دويدن در تمامي جهت ها مي كنند تا منبع اين ماده را پيدا كنند. مورچه اي كه ماده شيميايي را ترشح مي كند بايد مسيري را كه بقيه مورچه ها بايد از آن كنار بروند را معين كند و اين کاری است كه مورچه حضرت سليمان انجام داد از بقيه مورچه ها خواست كه وارد لانه هايشان بشوند گفت: “به لانه هايتان وارد شويد‌”و اين دستوري از گوينده است به بقيه مي گويد كه به طرف لانه هايشان بروند. بنابراي ن بايد مسير را معین كرده باشد اين شبيه هدايت مورچه ها مي باشد.

Undécanone سومين ماده اي است كه مورچه ترشح مي كند. اين ماده نشانگر علت خطر است چيزي كه مورچه در سومين جمله گفت” مبادا سليمان لشگرش پايمالتان كنند” مي بينيد كه چه قدر مطابقت سازگاري دارد؟ در اين وهله مورچه ها آماده مواجه با خطر مي شوند. پس ماده چهارم چه مي شود؟

Amagnified picture of the head of an ant holding a piece of wood , see God’s doing who perfected the doing of all things

در وهله چهارم مورچه هشدار دهنده ماده شيميايي مخصوصي را ترشح مي كند كه butylocténalنام دارد. توسط اين ماده گوينده دستور دفاع مي دهد نوع دفاع را تعيين مي كند. بنابر اين در جمله انتها مي گويد” و خود آگاه نباشند” با اين كار مورچه از وارد شدن بقيه مورچه ها به وهله حمله جلوگيري مي كند كه مي توانست منجر به مرگ شود.

در اين جا حضرت سليمان خنده اي از روي مهربانی و شكر مي كند گويي كه او اين مورچه ها را آرام كرده است اين كه او گفته است به مورچه ها كه لازم نيست نپرهزینه باشند آن حضرت آن ها را ديده است و با آن ها مهربان مي باشد و به آن ها آسیب اي نمي رساند.

حال اجازه دهيد خلاصه مطالب را براي تان بگويم:

“تا چون به دره مورچه ها رسيدند، مورچه اي گفت: اي مورچه ها به لانه ايتان وارد شويد‌، مبادا سليمان لشگرش پايمالتان كنند خود آگاه نباشند.”
يكي از مورچه ها مي گويد اي مورچه ها
Hexanal
به لانه هايتان وارد شويد
hexanol
مبادا سليمان و لشگرش پايمالتان كنند
undécanone
و خود آگاه نباشند
butylocténal

و اکنون كافران افراد شكاك بعد از پي بردن به اين قضيه كه علم آنرا ثابت كرده چطور مي توانند در مورد معجزه بودن قرآن كريم شك كنند. اين حقايق بيش از هزار سال پيش در قرآن آمده است.
خدايي جز تو نيست، تو منزهي من گمراه بودم.