چگونه لهجه خود را کاهش دهيم

%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86 %DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C %DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA چگونه لهجه خود را کاهش دهيم

ترجمه مقاله به انگلیسی

بنابراي ن موارد تلفظی که شما از آن رنج مي‌بريد اقطعا لاً مشابه موارد ی است که ديگر زبان‌آموزان «هم زبان» شما با آن مواجه هستند . وقت ی يک انگليسي‌زبان بومی (native) به شما مي‌گويد که شما (بعنوان مثال) لهجه روسی يا چينی داريد، در واقع اين نکته را تأييد مي‌کند. بسياری از پروگرام ‌های كم شدن لهجه بر طبق تحقيقاتی است که اصوات خاصی را که هر گروه زبانی (مثلاً فرانسوي، چيني، اسپانيايي، ژاپنی و …) موقع ادای کلمات انگليسی دارد، معین مي‌کنند. بعنوان مثال ۷۰% اسپانيايي‌ زبانها در تلفظ صدای /st/ در کلمه stick مساله دارند در حاليکه چينی زبانها هيچ مشکلی در تلفظ آن ندارند. نکته‌های زير به شما کمک مي‌کنند که تأثير زبان مادری بر انگلیسی‌تان را كم شدن دهيد.

به حرکات دهان انگلیسی زبانان (native) دقت کنيد.

موقع تماشای پروگرام ‌های زبان اصلی به حرکات دهان گوينده خوب دقت کنيد. آنچه که مي‌گويد را تکرار کنيد لحن ولوم او را تقليد کنيد.

شمرده حرف کنيد.

تا وقتی که لحن اصوات انگليسی را ببهتر ی فرا نگرفته‌ايد، شمرده حرف کنيد. چنانچه شما سريع با لحن تلفظ غلط حرف کنيد، انگليسی زبانها در فهميدن آنچه که مي‌خواهيد بگوييد مساله پيدا خواهند کرد. همچنين اگر شما به «غلط حرف کردن» خود ادامه دهيد، اين غلط ات در ذهن شما ماندگار خواهند شد.

از ديکشنری مصرف کنيد.

با علائم فونتيک ديکشنری خود آشنا باشيد و تلفظ صحيح کلماتی را که ادای آنها جهت شما دشوار است در آن جستجو کنيد.

از ديگران کمک بگيريد.

يک فهرست از کلماتی که تلفظ آنها جهت شما دشوار است، تهيه کنيد از يک رفیق انگليسی زبان (native) بخواهيد آنها را جهت شما تلفظ نماید . خوب است صدايش را ضبط کنيد و بعداً به آن گوش دهيد و خودتان هم آن را تکرار کنيد. چنانچه چنين دوستی نداريد مي‌توانيد از برنامه هايی که کلمات را با ولوم ضبط شده آدم ادا مي‌کنند مصرف کنيد. (جهت اين منظور مي‌توانيد از نرم‌افزار Pronunciation Power و ديکشنري گوياي لانگمن استفاده نماييد.)

به کتابهای نواردار گوش دهيد.

با تهيه کتابهايی که دارای يک نواريا سی‌دی صوتی هستند مي‌توانيد در يک وقت هم بخوانيد هم گوش کنيد. بخشهايی از کتاب را با صوت بلند بخوانيد ولوم خودتان را ضبط کنيد. ولوم خودتان را با گوينده اصلی مقايسه کنيد سعی کنيد غلط اتتان را ویرایش کنيد.

به پسوندهای s و ed دقت کنيد.

تلفظ صحيح کلماتی که به s و ed ختم مي‌شوند را ياد بگيريد. مثلاً s- ياes- را در نظر بگيريد. اين پسوند گاهي وقتها صدای /S/ مي‌دهد (مثلاً در eats)، بعضی وقتها صدای /Z/ مي‌دهد (مثلاً در plays) و گاهی هم صدای /IZ/ مي‌دهد (مثلاً در washes). (برای فراگيری نحوه تلفظ صحيح اين قبيل کلمات اينجا را کليک کنيد.)

با ولوم بلند انگلیسی بخوانيد.

هر روز به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه يک متن انگليسی (مثلاً يک کتاب داستان) را با صوت بلند بخوانيد. اين به شما کمک مي‌کند که آن دسته از عضلات دهان را که برای انگليسی حرف کردن به کار مي‌آيند، تقويت کنيد. تحقيقات نشان مي‌دهد که جهت حرف کردن يک زبان جديد حدود سه ماه تمرين هر روز مورد نياز است تا عضلات دهان (برای آن زبان خاص) تقويت شوند.

(«آموزش مکالمه انگليسي نصرت در ۹۰ روز» با وقفه کوتاهی که بين کلمات و عبارات ايجاد مي‌کند اين فرصت را جهت شما فراهم مي‌کند که آنها را دوباره تکرار کرده مهارت تلفظ خود را تقويت نماييد.)

ولوم خودتان را گوش کنيد.

صوت خودتان را ضبط کنيد برای يافتن غلط ات تلفظی خود به آن گوش دهيد. اين يک تمرين زياد عالی است، زيرا اين به شما یاری می‌کند از غلط اتی که دائماً مرتکب مي‌شويد آگاه شويد.

صبور باشيد.

شما می‌توانيد شیوه حرف کردن را اصلاح بخشيد، ولی اين «يک شبه» بدست نمي‌آيد. مردم اکثرا به دنبال کسب نتيجه لحظه ای و فوری هستند به همين دليل خيلی زود دلسرد می‌شوند و از تلاش دست برمی‌دارند.