برچسب خورده: توافق همکاری

توافقنامه همکاری شرکت توزیع قوه برق استان کرمانشاه با دانشگاه رازی

توافقنامه همکاری شرکت توزیع قوه برق استان کرمانشاه با دانشگاه رازی به به گفته ایرنا، روابط عمومی شرکت توزیع قوه برق کرمانشاه روز شنبه به نقل از علیمراد مرادی مجد مدیرکل آن شرکت اعلام …

سوپروب close
بک لینک