کرمانشاه ‌در بیشتر شاخص‌های گسترش در رده‌های پایین قرار دارد

کرمانشاه ‌در بیشتر شاخص‌های گسترش در رده‌های پایین قرار دارد

کرمانشاه ‌در بیشتر شاخص‌های گسترش در رده‌های پایین قرار دارد/چالش‌های عدیده و پیچیده‌ به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست‌

13950322182846947903544 کرمانشاه ‌در بیشتر شاخص‌های گسترش در رده‌های پایین قرار دارد

معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز ارزیابی ‌های استراتژیک ریاست جمهوری بیان کرد: استان کرمانشاه از جمله استانهایی هست که با وجود داشتن ظرفیت در بیشتر شاخصهای گسترش در رده‌های پایین کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه؛ سلیمان پاک‌سرشت در نشست راه‌اندازی و تشکیل اتاق فکر استان که امروز در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد؛ با اشاره به ایـن که ‌ کرمانشاه از استان‌هایی هست که در بیشتر شاخص‌های گسترش در رده‌های پایین قرار دارد؛ اظهار داشت: خروجی کارگروه‌های اتاق فکر مسئله‌شناسی حوزه‌های متفاوت هست و گزارش آن در اختیار ستاد سفر ریهست جمهوری قرار می‌گیرد.

معاون مرکز ارزیابی ‌های استراتژیک ریهست جمهوری با اشاره به ایـن که ایـن کارگروه تکمیل‌کننده فرایـن د سفر هیئت دولت به استان‌هاست؛ عنوان کرد: سفرهای استانی از دیرباز یکـی از وسائل های مشارکت جامعه در تصمیم‌گیری‌ها؛ بودن نخبگان و رابطه نزدیک آنها با دولتمردان بوده است .

وی با بیان ایـن که نگاه دولت در سفرهای استانی با سیاستگذاری مشارکتی پیوند خورده است؛ بیان کرد: یک وجه جدی سفرهای استانی دقت به ایـن موضوع هست که مسائل و چالش‌های عدیده و پیچیده استان به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست.

پاک‌سرشت با اشاره به ایـن که دو رویکرد یا جریـان موازی برای برگزاری سفرهای استانی به‌ویِژه نتایج استفاده از آنها شکل گرفته است؛ اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی از چند ماه قبل موظف شدند مسائل و چالش‌هایی دارای اولویت را فهرست کنند و در اختیار ستاد سفر قرار دهند.

معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز ارزیابی ‌های استراتژیک ریهست جمهوری با اشاره به ایـن که دورنمای کار ‌های اتاق فکر امیدوارکننده است؛ بیان کرد: امید هست شروع ایـن جلسات سبب رونق بیشتر استان و بازتاب در سطح ملی و دولت شود.

وی با بیان ایـن که در ایـن جلسات خروجی‌هایی به صورت راهبردی گزارش داده می‌شود؛ عنوان کرد: انتظار می‌رود ایـن جلسات بر طبق دانش و تجربه نخبگی و تجربه ساوقتی شکل گرفته باشد.

پاک‌سرشت بیان کرد: به میزان ی که برنامه مناسبی برای ادامه ایـن کارگروهها وجود داشته باشد مسائل و چالشها از اولویت برخوردار می‌شوند و در دستور کار قرار می‌گیرند.

وی راه‌اندازی یک بنیاد تحقیق برای رفع مسائل استان را یک امر ضروری دانست و افزود: ایـن موضوع برای ستاد سفر معین هست که ایـن اولویت‌بندی به تنهایی گویای تمام مسائل موجود در استان نیست پس وجود بنیاد تحقیق در ایـن راستا بسیار با ارزش است .

پاک‌سرشت با اشاره به ایـن که اتاق فکر یک مفهوم تکراری هست اما ساختار و ترکیب ایـن اتاق فکر امید دستیابی به مقصد را ایجاد می‌کند؛ بیان کرد: هدف بنیادی ایـن اتاقهای فکر تحلیل و اولویت‌بندی چالش‌های کلیدی حوزه‌های متفاوت و ارزیابی مهمترین دلایل عدم رفع ایـن مسائل است .

وی افزود: پس در ایـن اتاق فکر علاوه بر مسائل ؛ تحلیل چرایی عدم رفع آنها ارزش دارد و در نهایت به فهرستی از راهکارها دست می‌یابیم که مورد توافق؛ تعلت و گفت‌و‌گوی نخبگان است .