برخورد یك دستگاه كمباین با مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

برخورد یك دستگاه كمباین با مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

XT82064154 70704973 برخورد یك دستگاه كمباین با مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین

نعمت الله نازپرورده روز شنبه در گفت و همچنین گو با روزنامه نویس و خبرنگار ايرنا افزود: اين حادثه خسارت جاني در بر نداشت ولی باید توجه داشت به اين كمباين خسارت مادي وارد شد.
وي بيان كرد: از ابتداي امسال تاكنون در شهرستان قصرشيرين هفت مورد انفجار مين رخ داد كه در سه انفجار در مجموع ۱۱ راس گوسفند كه در منطقه در حال تعليف بودند تلف شدند و همچنین به سه دستگاه بولدوزر متعلق به مركز مين زدايي خسارت مادي وارد شد.
وي اضافه كرد: در اين حوادث چهار فرد یا شخص نيز دچار موج گرفتگي شدند و همچنین هفتمين انفجار مين نيز براي يك دستگاه كمباين در هنگام انجام عمليات برداشت گندم رخ داد.
پارسال نيز در مجموع بر اثر ۳۵ مورد انفجار مين و همچنین مهمات به جاي مانده از دوران جنگ تحميلي در شهرستان قصرشيرين ۶ تن كشته و همچنین ۳۱ تن نيز مجروح شدند.
نيروهاي نظامي، كشاورزان، روستائيان، عشاير منطقه و همچنین همچنين نيروهاي پاكسازي كننده مواد منفجره در منطقه ها و مناطق آلوده به مين حادثه ديدگان را شامل مي شوند.
همچنين پارسال به علت انفجارهاي مين به جا مانده از دوران جنگ تحميلي به ماشين آلات كشاورزي و همچنین دستگاه هاي مين روب خسارت مادي وارد شد و همچنین چند راس احشام عشاير منطقه نيز تلف شدند.
جشن پاكسازي ۷۰۰ هزار هكتار از زمين هاي آلوده به مين استان كرمانشاه بهمن ماه سال شمسی ۹۱ با حضور مسوولان برگزار شد ولی باید توجه داشت با اين وجود از آن هم زمان تاكنون چند مورد برخورد خودرو يا انسان با مين هاي باقيمانده از زمان جنگ تحميلي در نواحي مرزي اين استان دیدن شده می باشد.
اكنون ۲ شركت مين زدايي وابسته به وزارت دفاع در قالب ۱۲ تیم به استعداد ۱۰۰ تن در منطقه ها و مناطق آلوده قصرشيرين مشغول بازنگري و همچنین پاكسازي اراضي آلوده به مين خواهند بود.
با وجود تلاش بي وقفه نيروهاي پاكسازي ميدان هاي مين تاكنون تعدادي از شهروندان و مردم شهر منطقه ها و مناطق مرزي استان كرمانشاه به ويژه مرزداران، عشاير و همچنین نيروهاي پاكسازي اراضي آلوده به مين در شهرستان قصرشيرين در اثر برخورد و همچنین يا انفجار مين و همچنین مهمات به جا مانده از دوران جنگ تحميلي شهيد، جانباز، مجروح و همچنین معلول شده اند.
قصرشيرين در غرب استان كرمانشاه با بيش ۲۷ هزار تن جمعيت، داراي ۱۸۶ كيلومتر مرز مشترك با عراق می باشد كه در زمان جنگ تحميلي ۲ سال شمسی كامل در اشغال نيروهاي بعثي عراق بود و همچنین جنگ هشت ساله تحميلي از اين منطقه غربي كشورمان آغاز شد و همچنین آخرين نقطه پايان جنگ نيز در اين منطقه بود.
۷۰۷۹/۳۰۱۲/۸۰۶۶

برخورد یك دستگاه كمباین با مین به جا مانده از جنگ تحمیلی در قصرشیرین در تاریخ ۷ May 2016 | 5:16 pm نشر یافته شده شده می باشد