برچسب خورده: خبرنگاران ايرنا

خبرنگاران ایرنا مرکز کرمانشاه سه عنوان برتر جشنواره فرامرزی نشریات و مطبوعات و همچنین خبرگزاری های جداره مرز ایران و همچنین عراق را کسب کردند

خبرنگاران ایرنا مرکز کرمانشاه سه عنوان برتر جشنواره فرامرزی نشریات و مطبوعات و همچنین خبرگزاری های جداره مرز ایران و همچنین عراق را کسب کردند به نقل از ایرنا، جشنواره فرامرزی نشریات و مطبوعات …

سوپروب close
بک لینک