برچسب خورده: دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲۰ هزار دانشجوی شاهد و همچنین ایثارگر در دانشگاه های آزاد اسلامی تحصیل می کنند

۲۲۰ هزار دانشجوی شاهد و همچنین ایثارگر در دانشگاه های آزاد اسلامی تحصیل می کنند به نقل از روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا، سید محمود طباطبایی روز شنبه در همایش ملی اسوه های ایثار …

سوپروب close
بک لینک