همراه داشتن شناسنامه و همچنین دانستن كد ملي براي راي دادن الزامي می باشد

همراه داشتن شناسنامه و همچنین دانستن كد ملي براي راي دادن الزامي می باشد

XT82054354 70686448 همراه داشتن شناسنامه و همچنین دانستن كد ملي براي راي دادن الزامي می باشد

به نقل از روزنامه نویس و خبرنگار ايرنا، فضل الله رنجبر روز جمعه در شعبه راي گيري مسجد جامع در جمع خبرنگاران اظهار كرد: بهتر می باشد اشخاص براي سهولت در كار راي گيري همچنین و علاوه بر شناسنامه، كارت ملي خود را نيز به همراه داشته باشند.
وي افزود: ولی باید توجه داشت در صورتي كه فرد واجد شرايط راي كارت ملي را به همراه نداشته باشد دانستن شماره ملي خود الزامي می باشد و همچنین بايد آن هم شماره را به مجريان برگزاري انتخابات مستقر در شعب اخذ راي اعلام كند.
رنجبر اظهار كرد: همچنين افرادي مي توانند امروز در انتخابات حوزه كرمانشاه شركت كنند كه يا در دور اول اصلا راي نداده باشند و همچنین يا در همين حوزه انتخابيه كرمانشاه راي خود را به صندوق انداخته باشند.
فرماندار كرمانشاه يادآور شد: در اين حوزه انتخابيه بيش از ۸۰۵ هزار فرد یا شخص واجد شرايط راي دادن خواهند بود و همچنین متولدين دهم ارديبهشت ۱۳۷۷ و همچنین قبل از آن هم كه شرايط ياد شده را داشته باشند مي توانند در اين مرحله راي بدهند.
وي در پايان اظهار كرد: در حوزه شهرستان كرمانشاه ۵۶۱ شعبه اخذ راي آرا شهروندان و مردم شهر را جمع آوري مي كنند.
استان كرمانشاه با جمعيت ۲ ميليون نفري، هشت كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي دارد كه تكليف ۶ كرسي در دور اول مشخص شد.
مرحله دوم براي انتخاب ۶۹ نماينده مجلس دهم در ۵۶ حوزه انتخابيه و همچنین ۲۱ استان برگزار مي می شود.
۷۴۵۸/۸۰۶۶

همراه داشتن شناسنامه و همچنین دانستن كد ملي براي راي دادن الزامي می باشد در تاریخ ۲۹ April 2016 | 6:05 pm نشر یافته شده شده می باشد