ویژگی بارز شخصیت امام و پیشوا تزریق خود باوری به ملت ایران بود

ویژگی بارز شخصیت امام و پیشوا تزریق خود باوری به ملت ایران بود

XT82099922 70772926 ویژگی بارز شخصیت امام و پیشوا تزریق خود باوری به ملت ایران بود

افشین کریمی روز جمعه در گفت و همچنین گو با روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا افزود: امام و پیشوا خمینی هویت ملی ما را استحکام بخشید و همچنین ثابت کرد ملت ایران با تکیه بر ظرفیت های داخلی خود و همچنین به دور از کمک های خارجی می تواند سرنوشت خود را مشخص کردن کند.
او همچنین گفت: امام و پیشوا سیستمی را بنها نهادند تا بعد از خود ایشان نیز نظام اسلامی از مسیرش منحرف نشود که خوشبختانه امروز مقام معظم رهبری به عنوان خلف شایسته امام و پیشوا سکان انقلاب اسلامی را در دست دارند و همچنین به بهترین وجه ممکن انقلاب را به سوی آرمان های حضرت امام و پیشوا (ره) هدایت می کنند.
فرماندار اسلام آبادغرب اظهار کرد: امام و پیشوا شخصیتی خیلی زیاد شجاع و همچنین خداترس بود و همچنین همین موضوع ایشان را از بسیاری بزرگان و رهبران انقلاب های دیگر متمایز می کند.
کریمی افزود: نقش بی بدیل حضرت امام و پیشوا در جنگ تحمیلی را نیز نمی قدرت فراموش کرد که با دست خالی و همچنین توکل به خداوند تبارک و تعالی تکیه گاه جبهه های جنگ بود و همچنین توانسته بود با بسیج توده های شهروندان و مردم شهر کشور را از گزند اجانب حفظ کند.
او همچنین با اشاره به اهمیت معرفی صحیح امام و پیشوا گفت: متاسفانه بعضی جناح های سیاسی جهت رسیدن به اهداف خود نیت و اراده تحریف شخصیت امام و پیشوا خمینی را دارند در حالیکه امام و پیشوا، متعلق به همه شهروندان و مردم شهر ایران می باشد و همچنین هیچ جناحی حق ندارد او همچنین را به سود خود مصادره کند.
او همچنین با تاکید بر نقش شهروندان و مردم شهر در نظام فکری امام و پیشوا خمینی اظهار داشت: امام و پیشوا همواره به نقش شهروندان و مردم شهر در بزنگاه های حساس تاکید داشته و همچنین معتقد بودند در صورتی که شهروندان و مردم شهر حامی نظام باشند هیچ قدرتی قدرت آسیب رساندن به ما را ندارد و همچنین به همین دلیل همواره بر وحدت کلمه به عنوان رمز پیروزی ما تاکید داشتند.
او همچنین گفت: شعاع اندیشه های حضرت امام و پیشوا امروز از مرزهای جغرافیایی قبل و همچنین در آن هم سوی مرزها انقلاب و همچنین کشور را به نام حضرت امام و پیشوا می شناسند.
کریمی گفتن کرد: صدور انقلاب اسلامی یعنی صدور اندیشه های استکبارستیز و همچنین استقلال طلبانه که مستلزم و نیاز تمام ملت های تحت ستم می باشد.
فرماندار اسلام آبادغرب با اشاره به رمز محبوبیت امام و پیشوا خمینی گفت: رمز محبوبیت امام و پیشوا در کنار تمام ویژگی های انان در یک چیز خلاصه می می شود و همچنین آن هم صداقت امام و پیشوا با شهروندان و مردم شهر بود که باعث شده بود شهروندان و مردم شهر ایران از صمیم قلب امام و پیشوا را دوست داشته باشند که آخر آن ارادت در تشییع میلیونی ایشان هویدا شد.
او همچنین در پایان گفت: وظیفه امروز ما حراست از ارزش های حضرت امام و پیشوا و همچنین نشر درست اندیشه های اوست که بایستی و حتما به خصوص در میان نسل جوون ما تقویت می شود تا باعث می شود در میان تبلیغات منفی دشمنان انقلاب شخصیت امام و پیشوا از تحریف مصون بماند.
اسلام آباد غرب با ۱۵۰ هزار فرد یا شخص جمعیت در ۵۵ کیلومتری غرب کرمانشاه قرار دارد.
۷۴۵۹/۸۰۶۶

ویژگی بارز شخصیت امام و پیشوا تزریق خود باوری به ملت ایران بود در تاریخ ۳ June 2016 | 11:24 pm نشر یافته شده شده می باشد