نکات ضروری مشترک جهت اخذ رواديد

نکات ضروری و مشترک جهت اخذ رواديد
287189 583 نکات ضروری   مشترک جهت اخذ رواديد
روادید فرودگاهی

۱- اتباع کليه کشورهايی که دارای گذرنامـه معتبر (با اعتبار حداقل ۶ ماه تعداد کافی صفحات سفيد) خارجيانی که اقامت حداقل ۶ ماه در کشور ايتاليا باشند، می‌‌توانند بعد از ارايه مدارک ضروری دريافت از بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم به ايران سفر کنند.
۲- اتباع ايتاليايی خارجی که گذرنامـه معتبر باشند می‌‌توانند جهت مسافرت به مناطق اقتصادی آزاد جمهوری اسلامی ايران (کيش، قشم، چابهار و …) نيازی به اخذ رواديد نداشته و به راحتی در مبادی ورودی با اخذ رواديد ۱۴ روزه به آن مناطق وارد شوند. بديهی است در صورت تمايل به ادامه سفر به ساير مناطق داخلی کشور، می‌‌توانند به دفاتر نمايندگی وزارت امور خارجه مستقر در آن مناطق آزاد مراجعه کرده طبق مقررات رواديد لازم را دريافت کنند.
۳- متقاضيان جهت ورود به ساير مناطق آزاد که فاقد مبادی مستقيم ورودی هوائی، دريائی و يا زمينی می‌‌باشند بايد ازطريق يکی از نمايندگی‌های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور رواديد موردنياز را دريافت کنند.
۴- اتباع خارجی زير ۱۸ سال جهت اخذ رواديد نيار به ارايه مجوز کتبی پدر که به تأييد (محاضر رسمی محلی) رسيده باشد، دارند.
۵- شهروندان ايرانی که ترک تابعيت نکرده ‌اند (شناس‌نامـه و گذرنامـه ايرانی دارند) و همچنین گذرنامـه خارجی يا مدرک مسافرتی پناهندگی می‌‌باشند، نمی‌توانند با مدارک فوق به ايران مسافرت کنند، اين‌گونه افراد بايد گذرنامـه جديد دريافت کرده با گذرنامـه ايرانی به کشور مسافرت کنند.
۶- صدور رواديد برای اتباع کليه کشور‌ها به استثنای فلسطين اشغالی (اسرائيل) بر اساس مقررات بلامانع است.
۷- درصورت رد درخواست رواديد به‌هر دليل وجه پرداخت شده مسترد نمی‌شود.
۸- افرادی که درخواست رواديد دو بار ورود يا مکرر دارند، ضروری است که قبلاً با بخش رواديد سفارت ارتباط حاصل کرده يا درخواست را به آدرس رايانامـه بخش کنسولی ارسال کنند:
۹- در صورت ارسال مدارک ناقص، به اين‌گونه مدارک ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۱۰- به لحاظ مفرق ‌بودن مدارک مورد لزوم برای انواع مختلف رواديد، جهت اطلاع دقيق تر به سايت HTTP://WWW.AMBASCIATAIRAN.IT/FAR/INDEX.HTML مراجعه شود.
۱۱- بهای پرسش ‌نامـه يا رواديد اتباع کشورهای امريکا، انگلستان و کانادا زمان دريافت پرسش ‌نامـه مدارک درخواست رواديد اخذ می‌شود در صورت رد تقاضا مسترد نخواهد شد.
۱۲- بهای رواديد اتباع کشور آلمان وقت دريافت مدارک درخواست رواديد اخذ می‌‌شود در صورت رد تقاضا نيمی از بهای دريافت‌شده مسترد خواهد شد.
۱۳- بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، در صورت ضرورت می‌‌تواند متقاضی درخواست رواديد را جهت مصاحبه دعوت نماید .
۱۴- بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم در صدور عدم صدور رواديد اتباع خارجی هم‌چنين مطالبه يا مستندات ديگر مخير است.
۱۵- دارندگان رواديد بعد از ورود به خاک جمهوری اسلامی ايران ملزم به رعايت قوانين مقررات جاری در آن خواهند بود.
۱۶- چنان‌چه متقاضی بعد از مسافرت به هر دليلی درخواست تمديد مدت اقامت مندرج در رواديد خود را داشته باشند بايد به اداره کل امور اتباع خارجه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مراجعه نماید .
۱۷- دارنده رواديد بايد بر طبـق تاريخ‌های مندرج در رواديد به ايران وارد و در موعد مقرر خارج شود. اقامت بيش از مدت اقامت مندرج در رواديد در ايران خلاف قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران می‌‌باشد.
۱۸- متقاضی بعد از دريافت رواديد، بايد معین ات تاريخ‌های مندرج در آن‌را به‌دقت ارزیابی در صورت وجود مغايرت مراتب را به مأمور کنسولی اعلام تا نسبت به تعويض آن اقدام نماید .
۱۹- همراه‌داشتن اصل تصوير بيمه‌نامـه حوادث سلامت با اعتبار مدت اقامت رواديد.
۲۰- متقاضيان رواديد کشور جمهوری اسلامی ايران می‌‌توانند در صورت نياز سئوال‌های خود را در خصوص نحوه رواديد سفر به ايران، به آدرس رايانامـه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در ارسال و جواب لازم را دريافت کنند.

۱- رواديد ورود
بازرگانان، کارشناسان و متخصصين فنی و افرادی که برای مذاکرات تجاری … قصد مسافرت به جمهوری اسلامی ايران را دارند درصورت ارايه دعوت‌نامـه از طرف شرکـت تجاری (حقيقی يا حقوقی) می‌‌توانند با رجوع به نشانی اينترنتي HTTP://WVISA.MFA.GOV.IR/LOAD_COMPANY.PHP ثبت درخواست نسبت رواديد ورود تجاری اقدام نماید .
۱- فرم شماره يک بعد از تکميل توسط شريک تجاری ايرانی ازطريق پست و يا به‌صورت نمابر به (شماره دورنگار: ۶۸۶۲۱۵۲۸۷ ۳۹+ مربوط به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم جهت تحلیل ارسال می‌‌شود).
۲- فرم شماره دو بعد از تکميل آن توسط شريک تجاری ايرانی به متقاضی رواديد تجاری (تبعه خارجی) در کشور ايتاليا فرستاده می‌‌شود متقاضی بعد از اطمينان از دريافت فرم، جهت پيگيری رواديد، تصوير فرم فوق را به همراه معین ات خود، به آدرس رايانامـه بخش کنسولی سفارت ارسال کنيد تا جواب ضروری برای مراجعه و دريافت رواديد اقدام شود.
مدارک ضروری :
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد [۱۱۵] بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- اصل و تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که شش ماه اعتبار بدون خدشه باشد.
۳- دو قطعه عکس زیبا بيومتريک جديد ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی‌شده.
۴- همراه‌داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامـه حوادث و سلامت با اعتبار رواديد.
۵- پرداخت هزينه رواديد در زمان مراجعه به بخش کنسولی اعلام می‌‌شود.
۶- ارايه فرم شماره ۲ بوسیله شريک تجاری خارجی.
۷- نامـه درخواست رواديد از طرف شرکت ايتاليايی به‌عنوان بخش سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم با تعيين اهداف مدت سفر .

۲- رواديد رد شدن (TRANSIT VISA)
رواديد عبور جهت افرادی صادر می‌‌شود که قصد مسافرت به کشور سومی را ازطريق کشور جمهوری اسلامی ايران دارند. اين افراد ظرف مدت قليلي (حداکثر ۷ روز) به‌صورت ترانزيت از ايران عبور کردن کنند.
مدارک ضروری :
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد [۱۱۵] بدون خط خوردگی که توسط متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- رواديد معتبر کشور مقصد.
۳- دو قطعه عکس جالب بيومتريک جديد ۴X۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی‌شده.
۴- ارايه بليط معتبر مسافرت به کشور سوم.
۵- اصل و تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۶- همراه داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامـه حوادث سلامت با اعتبار رواديد.
۷- پرداخت هزينه رواديد ‏(وقت مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت اعلام می‌‌شود.
۸- همراه داشتن اصل و تصوير بيمه‌نامـه حوادث سلامت تا اعتبار رواديد
۹- متقاضيان می‌‌توانند با ارسال مدارک مشروحه فوق به آدرس رايانامـه بخش کنسولی سفارت جواب ضروری را دريافت دارند.

۳- رواديد جهان ‌گردی
کليه متقاضيان رواديد جهان ‌گردی، اعم از افرادی که قصد بازديد از مناطق ديدنی يا آثار باستانی را داشته يا افرادی که به منظور زيارت اماکن مقدسه در شهرهای مذهبی عازم جمهوری اسلامی ايران می باشند می‌‌توانند ازطريق آژانس‌های مسافرتی و مراکز توريستی و بعد از اخذ رواديد به جمهوری اسلامی ايران سفر کنند.
مدارک لازم :
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد [۱۱۵] بدون خط خوردگی که بوسیله متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- دو قطعه عکس زیبا ۴×۳ از روبرو، زمينه روشن، بدون کلاه عينک
۳- اصل تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۴- همراه داشتن اصل تصوير بيمه‌نامـه حوادث سلامت تا اعتبار رواديد
۵- پرداخت هزينه رواديد ‏( مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت آدرس بانک اعلام می‌‌شود.
تذکر :
– برای متقاضيان رواديد جهان گردی ارايه شماره مجوز بوسیله آژانس مسافرتی معتبر الزامی است و درمورد رواديد زيارتی تقاضای کتبی متقاضی کفايت می‌‌کند.
– مدت زمان ضروری برای صدور رواديد جهت افرادی که با ارايه مدارک لازم به بخش کنسولی، درخواست خود را ارايه کرده و هم‌چنين برای افرادی که شماره مجوز وزارت خارجه را ازطريق آژانس‌های مسافرتی در اختيار دارند، حداقل يک هفته به طول می‌‌انجامد.
– متقاضيان رواديد جهان گردی می‌‌توانند جهت تسريع در صدور رواديد نسبت به ارسال شماره مجوز معین ات خود به آدرس رايانامـه بخش کنسولی سفارت كار کرده جواب لازم جهت مراجعه را دريافت کنند.

۴- رواديد فرودبرخي برای توريست‌‌‌ها، با اعتبار دو هفته‌ای
باتوجه به مصوبه هيئت وزيران جمهوری اسلامی ايران، مقرر شد منبعد دفاتر گذرنامـه و رواديد وزارت امورخارجه مستقر در فرودگاه امام خمينی (ره)، مهرآباد، مشهد، شيراز تبريز جهت دارندگان گذرنامـه ‌های عادی معتبر کشورهای به شرح ذيل بنا به درخواست متقاضی رواديد جهان گردی (حداکثر تا دو هفته) صادر کنند. بديهی است اين نوع رواديد درصورت تشخيص ضرورت توسط مقامات ذی‌ربط (حداکثر تا دو هفته ديگر) قابل‌تمديد خواهد بود.
آذربايجان – آلبانی – آلمان – اطريش – ارمنستان – ازبکستان – اسپانيا – استراليا – اسلوانی – اسلوواک – امارات متحده عربی -‌اندونزی – اکراين – ايتاليا – ايرلند – بحرين – برزيل – برونتی – بلاروس – بلژيک – بلغارستان – بوسنی هرزگوين – پرتغال – پرو – تاجيکستان – تايلند – ترکمنستان – چين – دانمارک – فدراتيو روسيه – رومانی – ژاپن – سنگاپور – سوئد – سوييس – سوريه – عربستان – عمان – فرانسه – فلسطين – قبرس – قرقيزستان – قطر – کرواسی – کره جنوبی – کره شمالی – کلمبيا – کوبا – کويت – گرجستان – لبنان – لوگزامبورگ – لهستان – مالزی – مجارستان – مغولستان – مکزيک – نروژ – نيوزلند – ونزوئلا – ويتنام – هلند – هند – يوگسلاوی – يونان.
مدارک ضروری :
۱- اصل و تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که شش ماه اعتبار بدون خدشه باشد.
۲- هزينه اين نوع رواديد ۵۰ يورو می‌‌باشد. (همچنین ً مبلغ ۱۰ يورو برای هر همراه گذرنامـه اضافه می‌‌شود).
۳- شرکـت ‌‌ها دفاتر خدمات مسافرتـی به منظـور تسريع در مسافرت مسافـران می‌‌توانند درخواست و معین ات گروههای متقاضی رواديد را ۴۸ ساعت قبل از ورود مسافرين به اداره گذرنامـه و رواديد وزارت امور خارجه ارايه کرده تا مجوز لازم به دفاتر اداره گذرنامـه رواديد در فرودگاه مورد نظر ابلاغ شود.
۴- افرادی که حائز شرايط ذکر شده نباشند، درصورت مراجعه به مبادی ورودی و دريافت جواب منفی، مسئوليت عواقب و هزينه‌های مربوطه را بر عهده خواهند داشت.
۵- جهت تسريع در صدور رواديد،افرادی که دعوت‌کننده‌ای در ايران نداشته و نشانی معین ی ندارند بايد با مراجعه به آدرس WWW.ITTO.ORG هتل محل اقامت را انتخاب بعد از ذخيره‌کردن جا، برگه RESERVATION خود را به دفاتر گذرنامـه رواديد وزارت امورخارجه مستقر در فرودگاه امام خمينی (ره)، مهرآباد، مشهد، شيراز تبريز جهت دريافت رواديد ارايه کنند.
توجه :
اين نوع رواديد صرفاً با هدف جهان گردی و جهت افرادی که اصالتاً دارای تابعيت کشورهای فوق الذکر می‌‌باشند صادر حاوی دارندگان گذرنامـه ‌های سياسی، خدمت، تجاری، کارشناسی، خبرنگاری، گزارشگری اتباع ايرانی که دارای گذرنامـه خارجی نيز بوده ولی به سبب قوانين جمهوری اسلامی ايران از تابعيت ايران خارج نشده‌اند نخواهد بود.

۵- رواديد جهت اتباع سابق ايران (توريستی)
اتباع سابق ايران که بر طبـق قانون مدنی جمهوری اسلامی ايران ترک تابعيت کرده ‌اند می‌‌توانند بعد از اخذ رواديد به جمهوری اسلامی ايران مسافرت کنند، متقاضيان می‌‌توانند با ارايه مدارک به‌شرح زير شخصاً، با ارسال مدارک بوسیله پست سفارشی يا معین ات خود به آدرس رايانامـه بخش کنسولی سفارت جهت اخذ رواديد جواب لازم را دريافت کنند.
مدارک ضروری :
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد [۱۱۵] بدون خط خوردگی که بوسیله متقاضی تايپ ارايه می‌‌شود.
۲- يک نسخه از فتوکپی سند ترک تابعيت از کشور جمهوری اسلامی ايران.
۳- دو قطعه عکـس ۴×۳ جديد (از روبرو، برقی، بدون کلاه و عينک)
۴- درخواست کتبی متقاضی رواديد
۵- اصل و تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که شش ماه اعتبار بدون خدشه باشد.
۶- پرداخت هزينه رواديد ‏( مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت اعلام می‌‌شود.

۶- رواديد اتباع، مردان خارجی همسر ايرانی
آقايان اتباع ساير کشور‌ها که دارای همسر ايرانی می‌‌باشند، می‌‌توانند بعد از اخذ رواديد به کشور جمهوری اسلامی ايران مسافرت کنند، متقاضيان می‌‌توانند با ارايه مدارک زير شخصاً، يا با ارسال مدارک بوسیله پست سفارشی يا معین ات به آدرس رايانامـه بخش کنسولی سفارت جهت اخذ رواديد جواب ضروری را دريافت کنند.
مدارک ضروری :
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد [۱۱۵] بدون خط خوردگی که بوسیله متقاضی تايپ و ارايه می‌‌شود.
۲- درخواست کتبی همسر متقاضی رواديد.
۳- دو قطعه عکـس بيومتريک جديد ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسی شده.
۴- ارايه فتوکپی گواهی ازدواج (پروانه زناشوئی ايرانی)
۵- پرداخت هزينه رواديد ‏( مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت آدرس بانک اعلام می‌‌شود.
۶- اصل و تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار بدون خدشه باشد.

۷- رواديد اتباع خارجی مادر ايرانی
اتباع ساير کشور‌ها که دارای مادر ايرانی می‌‌باشند، می‌‌توانند بعد از اخذ رواديد به جمهوری اسلامی ايران مسافرت کنند، متقاضيان می‌‌توانند با ارايه مدارک زير شخصاً، بوسیله پست سفارشی و يا معین ات به آدرس رايانامـه بخش کنسولی سفارت جهت اخذ رواديد جواب ضروری را دريافت کنند.
مدارک ضروری :
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد [۱۱۵] بدون خط خوردگی که بوسیله متقاضی تايپ ارايه می‌‌شود.
۲- ارايه فتوکپی سند ولادت
۳- دو قطعه عکـس بيومتريک جديد ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره پشت نويسی شده.
۴- برای افراد زير ۱۸ سال مجوز نامـه کتبی پدر تأييد شده بوسیله مراجع رسمی.
۵- درخواست کتبی مادر.
۶- اصل و تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
۷- پرداخت هزينه رواديد ‏(زمان مراجعه حضوری) در محل بخش کنسولی سفارت آدرس بانک اعلام می‌‌شود.
۸- همراه داشتن اصل تصوير بيمه‌نامـه حوادث و سلامت تا اعتبار رواديد.

۸- رواديد تحصيلی
صدور رواديد تحصيلی تن‌ها جهت دانشجويان يا طلاب علوم دينی صورت می‌‌گيرد. بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم بعد از وصول پذيرش تحصيلی که از طرف وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری بهداشت، بهبود روش پزشکی يا مرکز جهان ی علوم اسلامی صادر شده باشد هم‌چنين مجوز صدور رواديد توسط اداره گذرنامـه رواديد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، نسبت به صدور رواديد اقدام خواهد کرد.
مدارک ضروری :
۱- تکميل فرم درخواست صدور رواديد [۱۱۵] بدون خط خوردگی که بوسیله متقاضی تايپ ارايه می‌‌شود.
۲- دو قطعه عکس جالب بيومتريک جديد ۴X۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره پشت نويسی شده.
۳- اصل و تصوير گذرنامـه معتبر متقاضی که دارای شش ماه اعتبار و بدون خدشه باشد.
توضيحات مهم:
۱- دارنده رواديد جهت اخذ اقامت دانشجويی بايد بعد از ثبت نام در دانشکده مرکز محل تحصيل و اخذ گواهی ضروری از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات فناوری بهداشت، بهبود و روش پزشکی يا مرکز جهان ی علوم اسلامی به اداره کل اتباع خارجه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مراجعه نماید .
۲- دارندگان رواديد بعد از ورود به خاک جمهوری اسلامی ايران ملزم به رعايت قوانين مقررات جاری در آن خواهند بود.

۹- رواديد ورود تجاری ۷۲ ساعته
کليه اتباع خارجی می‌‌توانند ازطريق اين نوع ويزا به مدت حداکثر ۷۲ ساعت در ايران اقامت داشته باشند.

شیوه اخذ ويزا:
۱- شريک تجاری يا کاری دعوت‌کننده متقاضی در ايران بايد حداقل ۴۸ ساعت قبل از انجام مسافرت با ارايه مدارک موردنياز همموسیقی ی لازم را با اداره گذرنامـه رواديد وزارت امور خارجه و يا دفتر آن اداره در مرز ورودی انجام داده مجوزهای لازم را اخذ نماید .
۲- بعد از موافقت، شخص متقاضی می‌‌تواند به ايران سفر کرده نسبت به اخذ رواديد از دفتر وزارت امور خارجه مستقر در مبادی ورودی كار نماید .
توجه : حضـور شريک تجاری و يا دعوت‌کننده ايرانی زمان ورود مسافر در مرز ورودی ضروری می‌‌باشد. کليه مراحل صدور اين نوع رواديد در ايران انجام می‌‌شود.

۱۰- شرايط درخواست ساير انواع رواديد
صدور ساير انواع رواديد مانند: رواديد ورود با اجازه کار يا رواديد مطبوعاتی، تحصيلی، سياسی، خدمت … نياز به اعلام مراکز ذی‌ربط دارد اين نمايندگی بعد از دريافت درخواست و تکميل فرم مربوطه نسبت به اخذ مجوز از طرف وزارت امور خارجه در تهران اقدام مقتضی بعمل می‌‌آورد. بديهی است متقاضی می‌‌تواند مستقيمآ ازطريق وزارت امور خارجه در تهران نيز كار نماید .