برچسب خورده: سازمان هاي مردم نهاد

نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد

نخستين همايش هم انديشي سازمانهاي شهروندان و مردم شهر نهاد كنگاور برگزار شد به به گفته ايرنا، مسئول هماهنگي تیم كاري تشكل هاي شهروندان و مردم شهر نهاد كشور در اين همايش اظهار كرد: …

سوپروب close
بک لینک