وظيفه مسئولان مقابله با آسيب هاي اجتماعي می باشد

وظيفه مسئولان مقابله با آسيب هاي اجتماعي می باشد

XT82050314 70678972 وظيفه مسئولان مقابله با آسيب هاي اجتماعي می باشد

به نقل از روزنامه نویس و خبرنگار ايرنا، مرادعلي تاتار روز سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهي مسائل جوانان قصرشيرين افزود: جوانان مهمترين سرمايه هر جامعه اي خواهند بود و همچنین مسئولان وظيفه دارند تا قشر جوون را در برابر تهديدها و همچنین آسيب هاي اجتماعي محافظت كنند.
وي اظهار كرد: قصرشيرين به لحاظ شرايط خاص جغرافيايي داراي موقعيت حساسي می باشد كه با داشتن مرزهاي طولاني هم مي تواند فرصت و همچنین هم تهديد باشد.
سرپرست فرمانداري قصرشيرين، رسيدگي به خواسته و همچنین مطالبه جوانان را مهمترين اولويت كاري مسئولان دستگاه هاي اجرايي دانست و همچنین گفت: بايد بتوانيم از نيروي شادابي جوانان براي توسعه روزافزون نظام اسلامي بهره بری و استفاده كنيم.
تاتار اضافه كرد كه شهرستان مرزي قصرشيرين داراي جوانان با استعداد زيادي می باشد و همچنین اين مهم مسئوليت مديران را در رسيدگي به مسائل آنها و همچنین رفع مشكلاتشان بيشتر مي كند.
برگزاري جلسه هاي ستاد به صورت ماهيانه، ارائه نقل از دستگاه هاي اجرايي و همچنین بانك ها در زمينه رفع مشكلات جوانان، معرفي جوانان نخبه و همچنین تجليل از فعالان برگزاري مسابقه آسيايي كونگ فوتوآي پايان ازديگر موارد مطرح شده در جلسه ستاد ساماندهي مسائل جوانان قصرشيرين بود.
قصرشيرين در غرب استان كرمانشاه بيش از ۲۷ هزار فرد یا شخص جمعيت دارد كه ۴۱ قسمت و بخش جمعيت آن هم را جوانان تشكيل مي دهند.
۷۰۷۹/۳۰۱۲/۸۰۶۶

وظيفه مسئولان مقابله با آسيب هاي اجتماعي می باشد در تاریخ ۲۶ April 2016 | 6:09 pm نشر یافته شده شده می باشد