تحقیقات سیستم پرداخت

استفاده از شبکه های بیسیم دستگاه های تلفن همراه با سرعتی چشـم گیر روز به روز در حال ارتقا است .در چنین

593de44e245c6ed9067b6c1b9ed37f6e تحقیقات سیستم پرداخت
سامانه پرداخت الکترونیک

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

شرایطی حفاظت از داده هایی که از طریق سیسـتم های بیسیم ردوبدل می شوند بعنوان یک مسئله حیاتی ،بیان گردید. در
این مطلب یک معماری امنیتی مفید برای سیسـتم های پرداخت بانکی سیار توصیه می گردد.ما در این مطلب بمنظور اطمینان
از وجود همه احتیاجات امنیتی ضروری در سیـستم بانکی، یک سیستم رمزنگاری سبک وزن را توصیه می کنیم که در آن
از یک مکانیزم تصدیق هویت چند علت ه یک استراتژی مناسب جهت ورود به سیستم جهت انجام تراکنش های بانکی
استفاده می شود. پیش از این نیز چندین معماری برای سیستم های پرداخت ارائه شده است [۱] اما سیسـتم مورد نظر ما در
مقایسه با معماری های قبلی جهت مصرف در سیسـتم های پرداخت سیار دوسویه مانند دستگاه های موبایل که دارای
منابع محدود هستند ،بسیار زیاد آسان تر مناسب تر است .
۲٫تحقیقات انجام شده
تحقيق در مورد قبلی ه سیسم های پرداخت الکترونیک می تواند در درک معماری پیشنهاد شده مفید باشد. سیستم های
پرداخت الکترونیکی متنوع اند هر کدام با خصوصیات ی خاص و با هدف مصرف در شرایط ویِژگزینشه طراحی شده اند. میزان رواج
و استقبال از این سیستم ها به ضریب امنیتی، دقت و میزان اعتماد، سرعت آن ها در انجام امورمالی و سهولت استفاده از آن
ها بستگی دارد .
ما در این تحقیق دستگاه های موبایل را بعنوان دستگاه های جیبی که کلا امکانات محاسباتی و مشاهده
سایت های اینترنتی هستند ، فرض می کنیم.یک دستگاه تلفن همراه می تواند بعنوان شناسه هویت فردی در نظر گرفته
شود،که در ان هر فرد معمولا صاحب دستگاه تلفن همراه بوده و اکثرا آن را جهت مصرف در اختیار دیگران قرار نمی
دهد. در این صورت هر گونه تراکنش مالی که در آن از دستگاه سیار مانند موبایل بجای پایانه فروش جهت انجام عملیات
پرداخت استفاده شود را می توان بعنوان سیسـتم پرداخت سیار در نظر گرفت. ] ۱ [ سیـستم های پرداخت سیار موجود را
می توان به دو دسته تقسیم کرد:یکی دستگاه های پایانه فروش سیار یا همان کارت خوان ها ،که از طریق رابطه تلفنی یا
شبکهای به سیـستم بانکی امکان انتقال اتوماتیک مبلغ خرید از حساب فروشنده را فراهم میسازد. دستگاههای پایانه فروش
علاوه بر امکان پرداخت عملکرده ای مختلف ی از عبارت پرداخت قبوض، شارژ سیمکارت، اعلام موجودی، دریافت
صورتحساب، امکان انصراف از خرید گزارش هر روز از طریق موبایل است که صاحبان آن را از ویژگی ها ی شعبه کوچک بانکی
برخوردار می نماید . دیگری سیسـتم های مبتنی بر حساب هستند و کلیه کارت های اعتباری،بدهی هوشمند در این دسته
قرار دارند ] ۰ [ . سیستم توصیه ی مورد نظر ماهم در این دسته قرار دارد. مد پرداخت دو سویه)طرفه( یکی از آسان ترین
مدل های پرداخت سیار است .که در این مدل دوطرف رابطه مشتری ارائه دهنده خدمات مالی می باشند . عموما شبکه
های)کانال های( انتقال بیسیم را بصورت شبکه های مکانی بیسیم شبکه های موبایل می شناسیم.شبکه موبایل
یک شبکه رادیویی است که از تعدادی سلول تشکیل شده و هر سلول بوسیله یک تا تعدادی بیشتری فرستنده که بصورت ثابت

و در مرکز سلول نصب می گردند،سرویس دهی می شود.سیـستم توصیه ی ما نیر بمنظور استفاده در این نوع شبکه
های بیسیم ارائه گردیده است. اکثرا ٌ اکثر معماری هایی که برای ایجاد امنیت در تبادلات دوسویه ارائه می گردد در یکی از
دو لایه انتقال یا فرد دی پیاده سازی می شود. ] ۳ [ .معماری مورد نظر ما نیزجهت پیاده سازی بر روی لایه فرد د توصیه
شده است. معماری امنیتی لایه کاربر دی، مستقل از پروتکلهای امنیتی لایههای پایینتر است طوری طراحی شده که همه
توابع مربوط به امنیت را استفاده می نماید . علاوه جهت ن، برای پیاده سازی یک معماری امنیتی لایه کاربر دی نیازی به ویرایش
پروتکلها زیرساختهای شبکهى بیسیم جاری نیست.