بنياد بركت امسال در ۱۰ طرح پهناور و بزرگ كشت و همچنین صنعت در منطقه ها و مناطق مرزي سرمايه گذاري مي كند

بنياد بركت امسال در ۱۰ طرح پهناور و بزرگ كشت و همچنین صنعت در منطقه ها و مناطق مرزي سرمايه گذاري مي كند

XT82052647 70683342 بنياد بركت امسال در 10 طرح پهناور و بزرگ كشت و همچنین صنعت در منطقه ها و مناطق مرزي سرمايه گذاري مي كند

به نقل از روزنامه نویس و خبرنگار ايرنا؛ محمد جباري عصر چهارشنبه در استانداري كرمانشاه با بيان اينكه هدف ما ايجاد الگوي مشاركت اسلامي می باشد افزود: در سال شمسی قبل ۲ هزار و همچنین ۳۰۰ طرح به بنياد بركت داده شد كه در نهايت در ۵۰ طرح مشاركت كرديم.
وي اظهار كرد: در سال شمسی ۹۴ يك هزار ميليارد ريال براي تكميل ۱۰ بيمارستان نيمه تمام به حکومت كمك كرديم؛ همچنين در تهران به دليل آلودگي هوا و همچنین حفاظت از محيط زيست پروژه يك هزار هكتاري جنگل كاري را در دست اجرا داريم.
وي با اعلام اينكه ترجيح مي دهيم با قسمت و بخش خصوصي همكاري داشته باشيم؛ گفت: بنياد بركت تنها و فقط در زمينه طرح هاي اقتصادي سرمايه گذاري مي كند كه منجر به توليد كالا بشود.
وي اضافه كرد: همچنين تقويت اشخاص كارآفرين از اهداف ماست و همچنین نيز به واحدهاي اقتصادي كه دچار بحران مالي شده باشند و همچنین اميد به نجاتشان باشد كمك مي كنيم.
دست یار مسائل اقتصادي و همچنین منابع استانداري كرمانشاه نيز گفت: نهاد صنعت و همچنین معدن استان، جهاد كشاورزي و همچنین دستگاه هاي اقتصادي استان كرمانشاه پروژه هاي ايجادي و همچنین پروژه هايي كه نياز به سرمايه گذاري دارند را به خوبي به بنياد بركت معرفي كنند.
رضا رحيمي؛ با بيان اينكه ما مشكل تامين سرمايه در استان داريم گفت: اميدواريم بتوانيم چند طرح پهناور و بزرگ ايجادي را با بنياد بركت انجام دهيم.
وي اظهار كرد: امروز از مرز پرويزخان و همچنین خسروي در شهرستان قصرشيرين بازديد داشتيم و همچنین قرار می باشد بنياد بركت هم با بنگاه هاي اقتصادي استان مشاركت داشته باشد و همچنین يك طرح پهناور و بزرگ كشت و همچنین صنعت در قصرشيرين ايجاد كند.
۷۴۵۷/۸۰۶۶

بنياد بركت امسال در ۱۰ طرح پهناور و بزرگ كشت و همچنین صنعت در منطقه ها و مناطق مرزي سرمايه گذاري مي كند در تاریخ ۲۸ April 2016 | 3:55 am نشر یافته شده شده می باشد