برچسب خورده: سفارش تاج گل

داوودی – CHRYSANTHEMUM

گلفروشی آنلاین گل داوودی: اسم علمی گیاه داوودی Chrysanthemum ، از خانواده Compositae است . این جنس ۲۰۰ گونه ازگیاهان یک ساله چند ساله، علفی و گلخانه‌ای است قسمت تحتانی ساقه این گیاه نسبتا …

سوپروب close
بک لینک