عملیات احداث نمایشگاه فرهنگی سنقرو کلیایی آغاز شد

عملیات احداث نمایشگاه فرهنگی سنقرو کلیایی آغاز شد

XT81997383 70582099 عملیات احداث نمایشگاه فرهنگی سنقرو کلیایی آغاز شد

به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا فرماندار سنقروکلیایی گفت: عملیات ساخت آن نمایشگاه از محل اعتبارات تملک داراییهای شهرداری و همچنین سفر مقام معظم رهبری با زیربنای ۳۰۰ متر مربع و همچنین اعتبار ابتدایی و اولیه ۸۰۰ میلیون ریال آغاز شده می باشد.
علیرضا ایزدی با گفتن آنکه در سنقرو کلیایی که شهرستان فرهنگی می باشد و همچنین فعالیتهای هنری ارزشمندی توسط هنرمندان آن هم صورت می گیرد، نمایشگاه دائمی جهت به دیدن کردن و نمایش گذاشتن آثار هنری جوانان فعال در انجمن های فرهنگی و همچنین هنری به عنوان یک ضرورت احداث خواهد شد.
همچنین نمایشگاه تیمی عکاسان جوون سنقروکلیایی نیز در محل چهار راه شهید کاکایی با حضور فرماندار و همچنین سایر مسئولان افتتاح شد.
آن نمایشگاه به مدت ۱۰ روز جهت بازدید علاقه مندان برپاست.
شهرستان سنقروکلیایی با ۹۲ هزار فرد یا شخص جمعیت در ۸۶ کیلومتری شمال شرق کرمانشاه واقع شده می باشد.
۸۰۶۶/۷۴۴۶

عملیات احداث نمایشگاه فرهنگی سنقرو کلیایی آغاز شد در تاریخ ۱۰ March 2016 | 2:17 am نشر یافته شده شده می باشد