برچسب خورده: سنقروکلیایی

عملیات احداث نمایشگاه فرهنگی سنقرو کلیایی آغاز شد

عملیات احداث نمایشگاه فرهنگی سنقرو کلیایی آغاز شد به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار ایرنا فرماندار سنقروکلیایی گفت: عملیات ساخت آن نمایشگاه از محل اعتبارات تملک داراییهای شهرداری و همچنین سفر مقام معظم …

سوپروب close
بک لینک