توافقنامه همکاری شرکت توزیع قوه برق استان کرمانشاه با دانشگاه رازی

توافقنامه همکاری شرکت توزیع قوه برق استان کرمانشاه با دانشگاه رازی

XT82019709 70623844 توافقنامه همکاری شرکت توزیع قوه برق استان کرمانشاه با دانشگاه رازی

به به گفته ایرنا، روابط عمومی شرکت توزیع قوه برق کرمانشاه روز شنبه به نقل از علیمراد مرادی مجد مدیرکل آن شرکت اعلام کرد: همکاری صنعت و همچنین دانشگاه معامله برد – برد می باشد که صنعت از نتایج علمی دانشگاه و همچنین دانشگاه از تجارب صنعت بهره مند می می شود.
او همچنین افزود: شرکت توزیع قوه برق در سه قسمت و بخش؛ پژوهش های ساخت، مطالعات پژوهشی و همچنین تهیه برنامه جذاب و جالب و خوب های نرم افزاری خواستارهمکاری با دانشکده فنی می باشد.
ریاست هیات مدیره و همچنین مدیر عامل شرکت توزیع قوه برق کرمانشاه اظهار داشت: شرکت توزیع قوه برق در باره های ساخت دستگاه نشان دهنده خطا، بردهای تجهیزات الکترونیکی، دستگاه نشان دهند مصرف، مطالعات شبکه، دستگاه مولدهای مقیاس کوچک، مطالعات مکان یابی جهت ساخت نیروگاه های خورشیدی و همچنین بادی، تهیه نرم افزار بومی جی اس ای و همچنین نرم افزارهای نظارتی و همچنین محاسباتی خواستار همکاری با دانشکده فنی دانشگاه رازی می باشد.
مردادی مجد اضافه کرد: از دیگر نیازهای مهم شرکت توزیع قوه برق استان کرمانشاه اجرای جامع انفورماتیک می باشد که همکاری ویژه ای را با دانشکده فنی دانشگاه رازی می طلبد.
ریاست دانشکده فنی دانشگاه رازی کرمانشاه نیز گفت: تیم های، برق، رایانه، معماری، شیمی و همچنین مکانیک آن دانشکده آماده همکاری پژوهشی با شرکت توزیع قوه برق خواهند بود.
محسن حیاتی با گفتن آنکه ۵۰ قسمت و بخش دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه رازی در مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و همچنین دکتر مشغول به تحصیل می باشند، خواستار حمایت شرکت توزیع قوه برق از پروژهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و همچنین دکترا شد.
۳۲۰۹/۸۰۶۶

توافقنامه همکاری شرکت توزیع قوه برق استان کرمانشاه با دانشگاه رازی در تاریخ ۳ April 2016 | 1:04 am نشر یافته شده شده می باشد