صاعقه جان يك فرد یا شخص را در روانسر گرفت

صاعقه جان يك فرد یا شخص را در روانسر گرفت

XT82032557 70646495 صاعقه جان يك فرد یا شخص را در روانسر گرفت

به به گفته ايرنا؛ در اين حادثه كه حوالي ساعت ۱۸ امروز در روستاي پشتنگ شاينگان قسمت و بخش مركزي روانسر رخ داد يك زن ۳۷ ساله كشته شد.
اين زن روستايي به همراه فرزندش بعد از چراي دام ها و همچنین در حين بازگشت به منزل و خانه و همچنین در نزديكي منزل مسكوني بر اثر صاعقه جان خود را از دست داد.
صاعقه به سر اين زن اصابت كرده بود و همچنین خوشبختانه فرزندش سالم می باشد.
شهرستان روانسر در ۵۵ كيلومتري شمال غرب كرمانشاه واقع شده می باشد.
۸۰۶۶/۷۴۵۵

صاعقه جان يك فرد یا شخص را در روانسر گرفت در تاریخ ۱۳ April 2016 | 4:59 am نشر یافته شده شده می باشد