برچسب خورده: فضای سبز

در مورد محیط زیست

چكیده امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویكرد خیلی مهم برنامه ریزی محیط زیست در راستای تحقق گسترش پایدار روبروست، كه در برآیند حاصل از آنها، شاهد شكل گیری ترمی جدید به …

سوپروب close
بک لینک