مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه به سقز سفر کرد

مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه به سقز سفر کرد

kermanshah.msy .gov .ir  مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه به سقز سفر کرد

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در چهارمین سفر به شهرستان های استان کرمانشاه صبح امروز به سنقر سفر کرد.

  این سفر به منظور بررسی وضعیت ورزش و جوانان این شهرستان صورت گرفته است. ادای احترام به مقام شهدای گمنام، دیدار با فرماندار، بازدید از پروژه های ورزشی و بررسی وضعیت ورزش و جوانان از جمله برنامه های این سفر است.