برچسب خورده: يوسف شاه حسيني

رونق بازارچه ها فرصتي براي بهبود وضعيت اقتصادي مرزنشينان می باشد

رونق بازارچه ها فرصتي براي بهبود وضعيت اقتصادي مرزنشينان می باشد به نقل از ايرنا، روابط عمومي استانداري روز پنجشنبه به نقل از يوسف شاه حسيني در نشست كميسيون برنامه جذاب و جالب و …

سوپروب close
بک لینک