برچسب خورده: پشم سنگ ایران

معرفی پشم سنگ

پشم سنگ معرفیپشم سنگ در گروه عایق های گرما ی و از الیاف معدنی بوده , ماده ایی غیر ارگانیک غیر فلزی و از سنگ های آتشفشانی دولومیت و بازالت که از گروه سنگ …

کشت بدون خاک با پشم سنگ

جهت تامین نیاز روز افزون جامعه به کالاها خوراکی، انگیزه هاي اقتصادي دست اندرکاران تولید، باعث شده که جهت حداکثر تولید از تمام منابع به هرمیزان به هرآموزش بدون توجه به آثار عوارض جانبی …

سوپروب close
بک لینک