وزير نيرو: اروپا و همچنین خاورميانه مي توانند بازار محصولات كشاورزي كرمانشاه باشند

وزير نيرو: اروپا و همچنین خاورميانه مي توانند بازار محصولات كشاورزي كرمانشاه باشند

XT82040810 70661399 وزير نيرو: اروپا و همچنین خاورميانه مي توانند بازار محصولات كشاورزي كرمانشاه باشند

به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار ايرنا، حميدرضا چيت چيان عصر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادي و همچنین مديران اجرايي استان كه با رويكرد اقتصاد مقاومتي و همچنین با حضور دست یار اول رئيس جمهوري در سرسراي شهداي حکومت استانداري كرمانشاه برگزار شد اظهار كرد: كرمانشاه جزو استان هايي می باشد كه در قسمت و بخش كشاورزي از ظرفيت و همچنین قدرت بالايي برخوردار می باشد.
وي افزود: البته كرمانشاه قبل از پرداختن به كشاورزي بايد بازارهاي هدف خود و همچنین محصولات مورد نياز آن هم ها را شناسايي و همچنین بر اين اساس به توليدات بپردازد.
چيت چيان تصريح كرد: هم اكنون قسمت و بخش عمده اي از محصولات توليدي استان كرمانشاه به عراق صادر مي می شود ولی باید توجه داشت بايد با يك بازنگري و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ريزي ميان مدت زمينه اي فراهم می شود تا محصولات كشاورزي اين استان به كشور روسيه، كشورهاي عربي منطقه و همچنین حتي اروپا صادر می شود.
وزير نيرو در ادامه ضمن مناسب خواندن وضعيت آب استان، از كرمانشاه به عنوان يكي از استان هايي ياد كرد كه بيشترين سرمايه گذاري طرح هاي آبي در آن هم انجام مي پذيرد.
وي گفت: ۱۰هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در طرح گرمسيري استان، چهار هزار ميليارد ريال در طرح تونل اننقال آب نوسود و همچنین سه هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در ساير طرح هاي آبي به خوبي بيانگر حجم بالاي سرمايه گذاري آبي در استان كرمانشاه می باشد.
چيت چيان همچنين با اشاره به اجراي طرح گرمسيري در كرمانشاه، اين طرح را بزرگترين پروژه آبي در دست اجراي كشور معرفي كرد و همچنین گفت: به دو شيوه مي قدرت از اين طرح عظيم بهره بری و استفاده كرد.
وزير نيرو تصريح كرد: روش اول بهره بری و استفاده از اين طرح به شيوه سنتي می باشد كه جز خسارت و همچنین زيان دهي چيزي به همراه ندارد و همچنین روش دوم هم بهره بری و استفاده از آن هم به شيوه صنعتي می باشد كه در نهايت توسعه پايدار و همچنین رونق اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
چيت چيان با بيان اينكه در استان كرمانشاه علی رغم بسياري از استان هاي ديگر كه با محدوديت آب مواجه هستيم، محدوديتي نداريم، گفت: هم اكنون در كرمانشاه بيش از چند صد ميليون متر مكعب آب وجود دارد كه مي قدرت به راحتي از آن هم براي تقويت قسمت و بخش صنعت بهره بری و استفاده كرد.
وي يادآور شد: وجود آب مناسب در غرب كشور در صورتي كه به درستي از آن هم بهره بری و استفاده می شود مي تواند اين منطقه را به مركز ثقل توسعه كشور تبديل كند.
وزير نيرو در پايان از امكانات خوبي مالي اين وزارت خانه در سال شمسی ۹۴ خبر داد و همچنین گفت: در اين سال شمسی به مقدار و اندازه سال شمسی هاي ۹۱، ۹۲ و همچنین ۹۳ كار صورت گرفت.
۷۴۵۸/۸۰۶۶

وزير نيرو: اروپا و همچنین خاورميانه مي توانند بازار محصولات كشاورزي كرمانشاه باشند در تاریخ ۱۹ April 2016 | 1:02 am نشر یافته شده شده می باشد