HTML چیست ؟

HTML چیست ؟ اچ تی ام ال – HTML یک زبان کدنویسی تحت وب است، این زبان مهترین عنصر وب سایت است و ساختار کلی یک صفحه وب را تشکیل می دهد.

دستورعمل‌های این زبان، برچسب نام دارند که محتوای صفحهٔ وب با آن‌ها معین و نام گذاری می شوند و بدین‌ ترتیب کدهای HTML توسط Browser (مرورگر) به گرافیک تبدیل می شود و کاربر نمایش داده می شود.

HTML 650x400 HTML  چیست ؟
Webdesign Düsseldorf
تاریخچه HTML

HTML در دهه ۹۰ در آمریکا توسط دنیس ریچی تیم برنرز لی ابداع شدو تهم اکنون نسخه ٔ ۵ آن عرضه است.

Tim Berners Lee 300x200 HTML  چیست ؟

HTML شروع بود، شروع ایجاد شدن جهان یی به اسم اینترنت، اچ تی ام ال با WWW و Http را آورد. احتمال دارد سازنده ی این زبان هم آن روزها نمی دانست که با اختراع HTML قرار است یکی از مهمترین اختراعات بشریت باشد.
تاریخچه HTML از نگاه ویکی پدیا

در سال ۱۹۸۰ فیزیکدانی به نام Tim Berners-Lee که با پروژهٔ CERN همکاری داشت ENQUIRE را طراحی و ارائه کرد که سیـستم مهم جهت محققان CERN بود تا اینکه از این داده‌ها به شکل مشترک استفاده کنند. در سال ۱۹۸۹، Berners- Lee یک یادداشت توصیه سیستم ابر متن مبتنی بر اینترنت نوشت. Berners- Lee نوع ویِژگزینشه HTML را معین نمود یک نسخه ٔ جستجوگر نرم‌افزار سرور را در انتهای۱۹۹۰ نوشت. در این سالیان این فیزیکدان و مهندس سیستم ‌های داده‌های CERN بنام Robert Cailliau یک سرمایه‌گذاری مشترک را انجام دادند ولی این پروژه به شکل رسمی بوسیله CERN دنبال نشد. در یادداشت‌های شخصی او از سال ۱۹۹۰ اشاره شده است که برخي از مناطق مختلف ابر متن (hypertext) به کار گرفته شده است در ابتدای آن از یک دائرةالمعارف مصرف گردید.

اولین بار شرح کامل HTML به این شکل بود که به آن در ورژن ‌های قبلی “HTML Tags” گفته شد که جهت اولین بار بوسیله Berners –Lee در سال ۱۹۹۱ روی اینترنت قرار گرفت؛ که آن توصیف ۱۸ عناصر حاوی عناصر اولیه، طراحی نسبتاً آسان از HTML بود. به غیر از Hyperlink این موارد تحت تاثیر SGMLguid در فرمت مبتنی بر SGML قرار گرفت و در پروژهٔ CERN به کار. رفت یازده مولفه از آن در HTML 4 نوشته شده است.زبان نشانه گذاری ابرمتنی به شکلی است که مرورگرهای وب برای تحلیل نوشتن متون تصاویر دیگر مواد روی صفحات قابل شنیدن قابل دیدن وب به کار می‌رود. ویژگی‌های پیش فرض جهت هر مورد در ساختار HTML در جستجوگر تعریف شده است و این ویژگی‌ها را می‌توان تغییر داد و یا اینکه بوسیله CSS بر طبـق طراحی صفحه بیشتر شدن داد. بسياري از اجزای متن در گزارش فنی ۱۹۸۸ ISO به شکل TR9537 ارائه شده است که نام این جزء روش‌های استفاده از SGML بود که در آن ویژگی‌های اولیه ساختار زبانی مانند آنچه که درباره فرمانRUNOFF دیده می‌شود مصرف شد که در ابتدای دهه ۱۹۶۰ جهت CTSS ارائه شده است. این فرمان‌های ساختاری از فرمان‌های مورد مصرف بوسیله typesetters مصرف می‌کند که به شکل دستی برای فرمت‌های مختلف در نظر گفته شده‌اند. ولی اصل SGML جهت ساختار کلی بر طبـق اجزای مختلف است (محدوده‌های حاشیه نویسی تو در تو به همراه ویژگی‌هایی که دارد) تا اینکه از اثرات چاپ استفاده شود. همچنین جداسازی ساختارها شکل ترکیبی هم بایستی در نظر گرفته شود. HTML به شکل مستمر به این صورت با CSS به کار گرفته می‌شود.

Berners- Lee از HTML به عنوان وسائل برای SGML استفاده کرده است. به طور کلی آنرا به عنوان دستور قوت ضربت مهندسسی اینترنت(IETF) تعریف کرده است که در سال ۱۹۹۳ نسخه ‌های اولیه از آن را بر اسا HTML ارائه نمود.”زبان نشانه گذاری ابرمتنی HTML” پیش نویسی اینترنتی بوسیله Dan Cannolly ،Berners- Lee ارائه گردید و داخـل تعریف نوع سند SGML جهت تعریف گرامر ارائه شد. این نسخه اولیه بعد از شش ماه منقضی گردید ولی قابل توجه اینکه از جستجو گرNCSA Mosaic به شکل جستجو گر پیش فرض جهت تصاویر بر خط مصرف شد که نشانگر ٔ فلسفهٔ IETF در استانداردهای ساختارهای خوب است. به همین شکل Dave Raggett’s رقابت خود را با ارائه(Internet-Draft , HTML+(Hypertext Markup format از انتهای ۱۹۹۳ شروع کرد و توصیه کرد که یک ساختار اجرایی مانند جداول و شکلهای پر شونده را می‌توان جهت این منظور به کار گرفت.

بعد از انکه HTML و +HTML به شکل پیش نویس در ابتدای ۱۹۹۴ منقضی گردید،IEFT گروه کاری HTML را ایجاد کرد که در سال ۱۹۹۵ نسخه ٔ HTML 2.0 تکیمل گردید، HTML اولیه با این قصد تولید و ساخته شده که به شکل ساختار استاندارد در آینده از آن مصرف شود.

بعد از آن پیشرفت‌هایی در IETF در نظر گرفته شد که مورد توجه رقیبان قرار گرفت. تا سال ۱۹۹۶ ویژگی‌های HTML حفظ شد و ورودی‌هایی از نرم‌افزارهای تجاری گرفته شد که این کار بوسیله (W3C) انجام شد. اما در سال ۲۰۰۰ HTML یک استاندارد بین‌المللی (ISO/IEC 15445:2000) گردید. HTML4.01 در انتهای ۱۹۹۹ انتشار یافت بعد از آن ساختار بعدی آن در سال ۲۰۰۱ به شکل کامل منتشر شد- در سال ۲۰۰۴ پیشرفت‌هایی در HTML5 در (WHATWG) در نظر گرفته شد و شکل قابل ان تشار آن به شکل W3C در سال ۲۰۰۸ ارائه گردید. منبع: ویکی پدیا

HTML what is 300x153 HTML  چیست ؟

نسخه ‌های HTML

-از HTML تا کنون ۵ ورژن تولید شده است که در هر ورژن امکانات زیادتری برای کدنویسی و طراحان وب وب سایت در نظر گرفته شده است.
HTML خام (HTML1)

اولین نسخه HTML در دهه ۹۰ بوسیله Tim Berners Lee تهیه و تولید شد.
HTML 2

HTML 2.0 به شکل IETF RFC 1866 انتشار یافت.RFCs تکمیلی ظرفیت‌های زیر را داشت:

۲۵ نوامبر RFC 1867:1995 (آبلود فایل مبتنی بر فایل)
می RFC 1942:1996 (جداول)
اگوست RFC 1980:1996(نقشه‌های عکس ی سمت مشتریان)
ژانویه RFC 207O:1997 (بین‌المللی شده)

HTML 3 – ژانویه ۱۹۹۷

HTML3.2 به شکل پیشنهاد نامـه ٔ W3C انتشار یافت. ورژن اول پیشرفت داده شد استاندارد کردن آن به شکل انحصاری بوسیله W3C انجام شد به همین شکل IETF گروه کاری HTML را در سپستامبر ۱۹۹۶ کاملاً ارائه کرد. در ابتدا این فرمان را Wilbur نامید. HTML3.2 فرمول‌های ریاضی را به طور کامل به کار گرفت، که در آن همپوشانی‌هایی در اجزای مختلف پیشرفت کرده آن داشت از خیلی مهم ترین وسائل های عکس ی Netscape مصرف شده بود. عناصر مبهم Netscape و عناصر متحرک Microsoft مورد مصرف قرار نگرفت که دلیل آن توافق دو طرفه بین دو مجموعه بود. ساختار ریاضی مورد مصرف مشابه با HTML بود ولی استاندارد کردن آن تا ۱۴ ماه بعد از MathML انجام نگرفت.
HTML 4 – دسامبر ۱۹۹۷

html 4.0 توصیه W3C را ارائه کرد که در آن سه فرق عمده اعمال شده بود:

مساله کلی که در آن اجزای بد پنهان شده بودند.
انتفرش که در آن اجزای بد اجازه داده شده بودند.
قاب که در آن قاب با اجزای مختلف مرتبط مجوز داده شده بودند.

درابتدا با کدنام “Cougar” نامگذاری شده بود و ۰٫HTML4 از انواع اجزای ویِژگزینشه جستجوگر و ساختارهای مختلف مصرف کرده بود ولی در همان زمان وهله ‌ای در نظر گرفته شد که از ویژگی‌های نشانه گذاری بصری Netscap را با مارک آنها به عنوان نفع نحوه نامـه ‌ها پیشنهاد نمی‌شود. HTML 4 برنامـه SGML همموسیقی با ISO 8879 است.
HTML 4.0 – آوریل ۱۹۹۸

HTML4.0 برخي تغییرات انداک را دوباره انجام داد بدون آنکه تعداد ورژن ‌ها را افزایش دهد.
HTML 4.1 – دسامبر ۱۹۹۹

HTML4.01 به توصیه ٔ W3C انتشار یافت. در آن سه تغییر کلی به شکل HTML4.0 در نظر گرفته شد اخرین غلط نامـه در ۱۲ می ۲۰۰۱ انتشار یافت.
HTML5 – ژانویه ۲۰۰۸

HTML5 به عنوان پیش نویس کاری بوسیله W3C انتشار یافت ولی syntax یک HTML5 , SGML را ارائه کرد که تلاش کرده بود که از SGML مصرف نماید HTML5 تلاش ‌های مختلف ی را جهت SGML انجام داد و آنرا سری “html” تعریف نمود که به سری سازی XML- مبتنی بر XHTML5 جایگزین منجر شد.
HTML5 چیست ؟

HTML5 یا زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی۵ یا اچ‌تی‌ام‌ال۵ (به انگلیسی: HyperText Markup Language5 یا HTML5) زبانی برای ساختن و ارائهٔ محتوا جهت شبکه جهان ی وب است، این پنجمین تجدید نظر از استاندارد اچ‌تی‌ام‌ال است (در سال ۱۹۹۰ ایجاد و در سال ۱۹۹۷ به عنوان HTML4 استاندارد شده‌است) تهم اکنون همچنان در دست توسعه‌است. اهداف مهم اچ‌تی‌ام‌ال۵ ویرایش این زبان به صورتی است که از ترین فناوری‌های چند رسانه‌ای پشتیبانی نماید در حالی که هم به راحتی توسط آدم ‌ها قابل خواندن باشد وهم به طور مستمر بوسیله رایانه ‌ها دستگاه‌ها (مرورگرهای وب، تجزیه کننده‌ها غیره) قابل درک باشد. اچ‌تی‌ام‌ال۵ در نظر دارد نه تنها HTML4 بلکه XHTML۱ ۲HTML را پشتیبانی نماید .
با پیروی از قبلی یان اخیرش اچ‌تی‌ام‌ال۴٫۰۱ و XHTML ۱٫۱، اچ‌تی‌ام‌ال۵ جواب به مصرف مشترک اچ‌تی‌ام‌ال و XHTML بر روی شبکه جهان ی وب، ترکیبی از ویژگی‌های معرفی شده بوسیله معین ات مختلف و موارد معرفی شده توسط کالاها نرم‌افزاری مانندمرورگرهای وب است. موارد ی که توسط کارهای مشترک ایجاد شده‌است. هم چنین پاسخی به بسیار زیاد ی ازخطاهای نحوی در مستندات وب موجود است. همين طور در تلاش است یک زبان نشانه گذاری یکتا تعریف نماید که بتواند در دو قالب اچ‌تی‌ام‌ال یا XHTML نوشته شود.
اچ‌تی‌ام‌ال۵ حاوی جزئیات مـدل ‌های پردازش است تا پیاده سازی سازگارتری داشته باشد. اچ‌تی‌ام‌ال۵ نشانه گذاری جهت اسناد در دسترس را گسترش می‌دهد، بازبینی می‌بخشد و توجیه می‌کند. چنین نشانه گذاری و رابط پروگرام نویسی فرد دی (APIها) را جهت برنامـه ‌های پیچیده تحت وب معرفی می‌کند. به همین ، HTML5 کاندیدای بالقوه برای پروگرام ‌های کاربر دی تلفن همراه کراس پلت فرم است. بسياري از ویژگی‌های HTML۵ با در نظر گرفتن توانایی اجرا بر روی دستگاه‌های کم قدرت مانند گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها تولید و ساخته شده‌است. در دسامبر ۲۰۱۱، مجموعه پژوهش تجزیه و تحلیل استراتژی پیش بینی کرده ‌است خرید فروش گوشی‌های تلفن سازگار با HTML۵ در سال ۲۰۱۳ بالای ۱ میلیارد دلار خواهد شد.
HTML ؟ به طور ویِژگزینشه اچ‌تی‌ام‌ال۵ ویژگی‌های نحوی بسياري را به این زبان اضافه کرده ‌است. این ویژگی‌ها عبارتند از عناصری مثل
. هم چنین یکپارچه سازی محتوایی گرافیک برداری مقیاس پذیر (SVG) که جایگزین تگاست. این ویژگی‌ها برای این طراحی شدند تا وارد کردن کار با محتوای چند رسانه‌ای و گرافیکی آسان تر شود به پلاگین‌های اختصاصی و APIها نیازی نباشد. عناصرجدید دیگر مانند

برای توانمند تر کردن محتوای نحوی اسناد طراحی شده‌اند. صفت‌های جدید دیگری هم به همین منظور معرفی شده‌اند، در حالی که گاهي از عناصر ویژگی‌ها نیز حذف شده‌اند. گاهي ازعناصر، مانند ،
تغییر یافته‌اند، دوباره تعریف شده‌اند و یا استاندارد گشتند.APIها DOMها دیگر چاره اندیشی مزمان نیستند بلکه بخش مهم از ویژگیها HTML5. می باشند . چنین درHTML5 پردازش‌هایی صورت گرفته‌است که اسناد نامعتبر و خطاهای نحوی آن‌ها جهت تمام مرورگرها و کاربر ان یکسان خواهد بود. تاریخچه HML5

گروه کاری فناوری برنامـه فرد دی ابر لینک وب (WHATWG) کار بر روی استاندارد جدید را از سال ۲۰۰۴ شروع کرد. در آن زمان، HTML4 از سال ۲۰۰۰ به روز نشده بود، کنسرسیوم وب روی تحولات آینده XHTML2 متمرکز شده بود. در سال ۲۰۰۹، W3C مجوز داد که منشور گروه کاری XHTML 2 منقضی شود تصیمی گرفت که آن را تجدید نکند. W3C WHATWG در حال حاضر مشترکاً بر روی گسترش HTML5 کار می‌کنند.
در حالی که اکثرا ً HTML5 با Flash مقایسه می‌شود، این دو فناوری فرق ‌های بسياري با هم دارند. هر دو ویژگی‌هایی برای اجرای صوت عکس در صفحات وب و استفاده از گرافیک برداری مقیاس پذیر، دارند HTML5 به تنهایی نمی‌تواند جهت انیمیشن و تعلت کاربر مورد استفاده قرار بگیرد (به احتمال زیاد ً بایستی با CSS3 Javascript تکمیل شود). Flash ظرفیت‌های بسياري دارد که معادل آن در HTML5 دیده نشده است. مقایسه Flash HTML5 را ببینید.
اما اگر چه اچ‌تی‌ام‌ال۵ سالهاست که بین گسترش دهندگان شناخته شده است، از آوریل۲۰۱۰ و بعد از نامـه استیو جایز با عنوان “اندیشه‌ای در فلش”، که در آن نتیجه گرفته شده بود که «جهت مشاهده فیلم جالب ها یا استفاده از هرگونه محتوی در وب، دیگر نیازی به مصرف از Flash نیست.» و«استانداردهای باز نو ، که در دوره وسائل همراه ایجاد شده‌اند، پیروز خواهند شد.» در جریان رسانه،HTML5 را بر سر زبان‌ها انداخت. این مساله یک مناظره را در بین حلقات گسترش دهندگی وب برانگیخت، که در آن گاهي پیشنهاد دادند که درحین این که HTML5 بیشتر شدن عملکرد را فراهم می‌آورد، گسترش دهندگان می بایست فرق پشتیبانی مرورگرها از سری ‌های مختلف استاندارد را، هم چون دیگر فرق ‌های عملکرد بین HTML5 Flash، در نظر بگیرند. در ابتدای نوامبر ۲۰۱۱، شرکت Adobe اعلام کرد که گسترش Flash را جهت وسائل های تلفن همراه قطع می‌کند تلاش ‌های خود را به سمت وسائل هایی که از HTML5 مصرف می‌کنند، خواهد برد.
W3 – کنسرسیوم وب جهان ‌گستر

کنسرسیوم جهان وبی یا کنسرسیوم وب جهان ‌شمول (World Wide Web Consortium یا W3C) کنسرسیومی است که استانداردهای نرم‌افزاری (یا «پیشنهاد ‌ها» آنطور که خودشان این استانداردها را می‌نامند) لازم را جهت وب جهان گستر تولید می‌کند. ریاست این کمپانی به دست تیم برنرز لی است. وی مخترع تعدادی از اصلی ‌ترین فناوری‌هایی است که وب به‌دست آن‌ها به شکل امروزی در آمده است. از عبارت ٔ این فناوری‌ها می‌توان به URL یا معین ‌کنندهٔ یکتای منبع، قرارداد انتقال ابرمتن HTML اشاره کرد.

وجودی این کنسرسیوم کسب اطمینان درمورد سازگار توافق بین اعضای مجموعه ‌های مختلف در زمینهٔ مصرف از استانداردهای نو است.

به طور کلی اگر بخواهیم جلمه HTML چیست ؟ را در یک جلمه خلاصه کنیم می گوییم:

به زبانی ساخت و طراحی وب سایت، HTML می گویند!

اما امروزه فقط به تهیه و تولید صفحات وب خلاصه نمی شود! HTML چیست ؟ امروزه حاوی تهیه و تولید بسیار زیاد چیزهای دیگر بغیر از صفحات وب نیز می شود، شما امروزه با HTML می توانید کار های دیگری نیز مانند: تولید و ساخت صفحات با Power Point بکنید! پس جواب سوال HTML چیست ؟ هر لحظه در حال تغییر است.